headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

EU, Sverige och den inre marknaden

15 jan 2010
Företagarna ser en stor potential för små företag på EU:s inre marknad och vi är positiva till Inremarknadsutredningens översyn av bestämmelser inom varu- och tjänsteområdet. Vi instämmer med utredningen i att tydligare och enklare regler gynnar små företag och kommenterar utredningens förslag i olika delar.
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap