podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Småföretagen och jobben – en rapport med data från Småföretagsbarometern 2021

Småföretagen och jobben

– en rapport med data från Småföretagsbarometern 2021

Antalet arbetstillfällen i de svenska småföretagen har minskat kraftigt under det senaste året. Småföretag inom handel, transport, hotell och restaurang har drabbats hårdast. Där har vart fjärde företag minskat personalstyrkan jämfört med i fjol. Däremot ser företagen en ljusning inför det kommande året. Det visar denna rapport som är ett samarbete mellan Företagarna, Sparbankernas riksförbund och Swedbank. 

Gå till nästa kapitel: Inledning