För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Kraftig nedgång

Landets småföretagare är pessimistiska inför det kommande året. Deras prognoser för företagets sysselsättning, omsättning och orderingång visar en kraftig nedgång inom alla tre områdena.

Småföretagsbarometern presenteras vanligtvis en gång om året. Men med anledning av att många företagare är extra utsatta och påverkade av coronapandemin släpps nu en delrapport.

Den här delrapporten ger en bild av hur Sveriges småföretagare själva upplever den rådande krisen och hur de ser på utvecklingen det närmaste året. Den bygger på telefonintervjuer med 2 222 företagare som Novus genomförde under perioden 3–27 mars 2020. 

I delrapporten redovisas hur sysselsättning, omsättning och orderingång har utvecklats och företagens förväntningar de kommande tolv månaderna för dessa områden. Svaren på övriga frågor kommer att presenteras i Småföretagsbarometern 2020 som släpps i juni.

Gå till nästa kapitel: Kraftigt fall i konjunkturindikatorn förväntas det närmaste året