För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

En vecka med fokus på kvinnors företagande

Under en vårvecka i april fokuserar vi lite särskilt på kvinnors företagande. Häng med!
Lästid: minuter

Under denna vecka fokuserar vi lite särskilt på kvinnors företagande, men temat skulle nästan lika gärna kunnat heta ”En man som heter Lars”. Varför undrar du kanske? Lars är det absolut vanligaste namnet bland företagare, men hela topp tio består av mans-namn. Först på plats 11 kommer Maria. Detta säger en del men det säger förstås inte allt. Därför kommer vi att gräva betydligt djupare än så.  

Besök gärna Företagarna W.  - Företagarnas satsning på kvinnors företagande dit du är varmt välkommen! Nu sätter vi punkt för att kvinnor ska ha större och fler utmaningar att driva företag. 

Inledning: vanligaste namnen på företagare

Vilka namn är vanligast på företagsledare? Här får du svaren.

Vi kommer under veckan visa statistik som undersöker högsta befattningshavare (i vårt material oftast benämnd som företagsledare) i 229 509 svenska aktiebolag som omsätter mer än 100 000 kronor om året.

Högsta befattningshavare är vd, ordförande eller annan styrelseledamot. Vi plockar isär strukturerna i företagsvärlden, del för del, för att undersöka hur det ser ut vad gäller kön, men också för att se vad som sticker ut och vad vi kan lära oss av det. Om du hänger med hela veckan kommer du också få se att allt kanske inte är så enkelt som du först trodde.  

Här ser du vilka förnamn som är vanligast.

Vanligaste förnamnen på företagsledare, män och kvinnor 2020

Vanligaste förnamnen på företagsledare, kvinnor 2020

Statistik om kvinnors företagande – 6 tänkvärda punkter

I vilka delar av landet och i vilka branscher sticker kvinnors företagande ut? Här får du svaren.
 1. 22 procent av företagsledarna i svenska aktiebolag är kvinnor (SCB:s statistik visar en något högre siffra, 24 procent. Skillnaden beror på att även enskilda firmor som inte finns med i Företagarnas undersökning räknas in i statistiken.)

 2. Högst andel kvinnliga företagsledare hittar vi bland befattningshavare under 25 år, där drygt 1 av 4 (26 procent) av företagsledarna är kvinna.

 3. Stockholms är det län med högst andel kvinnliga befattningshavare (27 procent). Längst ned på listan över länen återfinns Jönköping (17 procent). Vill du veta varför Jönköping klarar sig dåligt så försöker vi svara på det senare i veckan och svaret kanske förvånar.

 4. Stockholmskommunerna Danderyd, Lidingö och Vaxholm är kommunerna med högst andel kvinnliga företagsledare – cirka 3 av 10 är kvinnor. I botten bland kommunerna är Boxholm - knappt 1 av 10 (7 procent) företagsledare är kvinnor, följt av Gullspång (8 procent).

 5. Hår & skönhetsvård är den bransch där en majoritet av företagen, nästan 4 av 5 (78 procent) företag, har en kvinna som företagsledare.

 6. Branscher där kvinnor nästan helt saknas är Reparation & installation (6 procent) samt motorfordonshandel (7 procent) och transport och magasinering samt bygg-, design – och inredningsverksamhet (8 procent).  

22 procent kvinnor och 78 procent män

Av alla företagsledare i svenska aktiebolag, är andelen kvinnor som högsta befattningshavare 22 procent. Resterande företagsledare är män, 78 procent.

Trenden är att andelen kvinnor ökar något från år till år. Bland de nyregistrerade företagen förra året var andelen kvinnor 26 procent. 

Företagsledare kön 2020.jpg

Kvinnors företagande – Företagarnas förslag

Väg till framgångsrik förändring går via rätt åtgärder och väl avvägda prioriteringar. Därför vill vi peka på ett antal punkter som vi ser nödvändiga för att vi någon gång i framtiden ska kunna komma i mål.
 • Stärk välfärdsföretagandet. Vi har i dag en stor andel kvinnor som driver företag inom välfärdssektorn, en viktig framtidsbransch med stor utvecklingspotential – växer den så ökar andelen kvinnor som högsta befattningshavare.

 • Förebilder behöver lyftas fram. För att fler kvinnor ska vilja ta steget från anställd till företagare behöver samhället sända ut starka signaler om att kvinnor är lika självklara i rollen som företagsledare som män. 

 • Sänk kostnaden att anställa. Eftersom många företagsledare som är kvinnor driver personalintensiva tjänsteföretag påverkar höga arbetsgivarkostnader, sjuklöneansvar, rigida arbetsmarknadsregler och höga skatter kvinnors företagande särskilt hårt.  

 • Rätt kompetens. För att ett företag ska kunna växa behövs rätt kompetens på arbetsmarknaden. Utbildningsutbudet behöver i större utsträckning anpassas till de branscher och områden där ett kompetensgap finns idag eller i framtiden.  

 • Gör det enklare för mindre företag att delta i offentliga upphandlingar. Små företag, där kvinnor främst finns, är viktiga aktörer för goda affärer med våra gemensamma skattepengar och skapar möjligheter till en trygg tillväxt. 

 • Mer information om entreprenörskap i utbildning. Att tidigt få kunskap om vad företagande innebär sänker tröskeln till att senare starta eget företag. Goda exempel är av stor vikt för att våga ta steget, UF-företagande på gymnasiet är ett mycket välkommet initiativ men även studenter på högskolenivå bör ha kunskap om att det finns fler vägar att gå än till anställning och forskning. 

 • Investerare behöver tänka om. Utan kapital är det svårt att driva ett tillväxtföretag. Många kvinnor startar företag inom branscher de har passion för eller har lång erfarenhet från - ofta inom hälsa, skönhet eller vård. Men inom befintliga strukturer för finansiering ges många gånger inte förutsättningar för den här typen av företag vilket gör det enormt svårt att växa.  

 • Lyft soloföretagande förebilder! Desto fler av de som skulle kunna starta företag som får inspiration och exempel de kan relatera till ju fler företag får Sverige.

Forskning och internationella jämförelser – 6 snabba punkter

Hur jämställt är Sverige egentligen när det kommer till företagande? Här får du svaret.

Om något sägs tillräckligt många kommer är det lätt att vi börjar uppfatta det som sant. Ändå finns det starka skäl att vara misstänksam när det pratas i allmänna termer om Sverige är väldigt jämställt – i alla fall när det kommer till kvinnors företagande. Här kommer därför ett antal punkter som problematiserar och lär oss lite mer om hur Sverige står sig mot omvärlden.

 • Trots den starka självbilden att Sverige är ett av världens mest jämställda länder halkar vi efter vad gäller kvinnor och företagande. Enligt GEM-rapporten 2020 “Entreprenörskap i Sverige” från Entreprenörskapsforum är kvinnors entreprenörskap lågt i förhållande till andra jämförbara länder och kvoten mellan kvinnors och mäns företagande har fallit det senaste decenniet.  
    
 • Under 2019 startades 33 procent av alla nya företag i Sverige av kvinnor. Källa: Tillväxtanalys.

 • År 2019 var knappt 27 procent av företagarna i Sverige kvinnor. Det kan jämföras med EU-snittet som samma år uppgick till drygt 32 procent.   
  Källa: Ekonomifakta, Svenskt Näringsliv. 
   
 • Sverige tillhör den grupp länder med minst andel kvinnor som driver företag i relation till totala antalet kvinnor i landet. Sverige ligger med sina 5,38 procent under EU-genomsnittet på 10 procent (2019).   
  Källa: Rapporten Female entrepreneurship: Public and private funding från Eurofound.  

 • Under 2019 gick 1 procent av riskkapitalet till kvinnor, 4 procent till blandade team, 96 procent till män.
  Källa: Nordic Startup Funding 2020, rapport från Unconventional Ventures. 

 • Endast 5,8 procent av kvinnorna i Sverige definierar sig som entreprenörer jämfört med 10,6 procent av männen.
   Källa: GEM-rapport 2020, Entreprenörskapsforum . 

Under 2019 gick 1 procent av riskkapitalet till kvinnor, 4 procent till blandade team, 96 procent till män.

Högst andel kvinnor i Danderyd, lägst i Boxholm

Det skiljer sig åt en hel del när vi ser på fördelningen mellan könen bland företagsledare i Sveriges län och kommuner.

Ett sätt att mäta hur jämställt företagandet är i Sverige är att se hur fördelningen mellan könen ser ut bland företagsledare. Vi har gjort detta för samtliga Sveriges kommuner och resultaten skiljer sig åt en hel del. Samtidigt kan vi konstatera att på nationell nivå har utvecklingen helt stannat av sedan fem år tillbaka.

Även om andelen företagsledare som är kvinnor trendmässigt har ökat sedan 1990-talet, så har utvecklingen bromsat in. År 2020 var andelen kvinnor oförändrad jämfört med åren 2015-2019.

Danderyd i topp

Stockholmskommunen Danderyd hamnar på första plats när de 290 kommunerna rangordnas efter andel kvinnor som är företagsledare. Lidingö hamnar på andra plats med 35 procent och Vaxholm på tredje plats med 32 procent.

Här hittar du hela rangordningen av Sveriges 290 kommuner från störst till lägst andel kvinnor som är företagsledare 2020 som en sökbar lista.

Här kan du ladda ner samma lista som en pdf.

Av de 15 toppkommunerna är 10 i nära anslutning till Stockholm, och två i Skåne (Lomma och Vellinge). På topplistan finns även Gnesta i Södermanland och Sorsele i Västerbotten.

Boxholm i botten

I botten av listan finns främst landsortskommuner i södra och mellersta Sverige. En av Sveriges mindre kommuner, Boxholm, hamnar på sista plats där endast 7 procent av de högsta befattningshavarna är kvinnor. Gullspång tar andra plats med 8 procent följt av Surahammar på 9 procent. Skillnaden på 30 procent mellan kommunen i topp, Danderyd och Boxholm, i botten, är påtaglig även om inte heller Danderyds siffra är att betrakta som mer än knappt godkänt.

Små skillnader mellan länen

Stockholms län toppar listan med 27 procent kvinnliga företagsledare, följt av Skåne med 23 procent och Gotland placerar sig på tredje plats med 22 procent. Övriga län hamnar under rikssnittet på 22 procent. Längst ner hamnar Jönköping med 17 procent, följt av Kalmar, Västerbotten, Blekinge och Östergötlands län som alla hamnar på 18 procent.

Det är generellt små skillnader mellan länen sett till andelen kvinnor som är företagsledare - det skiljer enbart några enstaka procentandelar mellan flertalet av länen. Det är tydligt att branschstrukturen i varje län spelar en avgörande roll för hur stor andelen kvinnor som är företagare – vilket till exempel speglas i Jönköpings dåliga resultat som är en följd av de företag som redan finns på plats.

Andel kvinnor som högsta befattningshavare efter företagens registreringsår, 1960-2020

Andelen kvinnor och män som högsta befattningshavare, topp 15 kommuner, 2020

Andelen kvinnor och män som högsta befattningshavare, botten 15 kommuner, 2020

Andel kvinnor och män per län som är högsta befattningshavare 2020

Andel företagsledare som är kvinnor i samtliga 290 kommuner 2020

Här hittar du hela rangordningen av Sveriges 290 kommuner från störst till lägst andel kvinnor som är företagsledare 2020.

Var finns kvinnorna som driver företag?

Vad kännetecknar företag och branscher där andelen kvinnor är relativt hög? Här får du svaren.

Det är egentligen inte särskilt förvånande att människor startar företag med utgångspunkt i var de befinner sig. Därför skiljer sig statistiken rätt mycket åt beroende på vilken bransch vi tittar på. I sin tur påverkas detta också av vilka branscher som dominerar orten eller länet där en person vill starta företag. Statistiken talar ett tydligt språk och det finns branscher som sticker ut ordentligt åt båda hållen.

Hår- och skönhetsvård sticker ut

Andelen kvinnor som företagsledare i branschen hår- och skönhetsvård är 78 procent, det betyder att 4 av 5 företag inom branschen leds av kvinnor. Övriga konsumenttjänster (här ingår bland annat tvätterier, begravningsbyråer och kroppsvård) står för 55 procent och hälsa och sjukvård för 44 procent. Kvinnor som driver företag återfinns ofta i personalintensiva företag. Inom reparation och installation återfinns endast 6 procent kvinnor. Näst sist hamnar motorfordonshandel (7 procent) följt av transport och magasinering (8 procent).

Högst andel kvinnor företagsledare i de minsta företagen 

En annan tydlig skillnad vi kan se i statistiken är att antalet anställda i företag är en faktor som påverkar hur många kvinnor som är företagsledare.

Andelen kvinnor är högst i företag med 0-4 anställda. Notera dock att soloföretagare inte ingår i analysen.

Ålder spelar roll

Slutligen kan vi titta på ålder och även det spelar stor roll för utfallet. Procentandelen kvinnor som är soloföretagare är som högst i åldern 25-34 år. Fördelningen ser annorlunda ut vad gäller kvinnor som driver AB, där kvinnor mellan 45-59 år står för den största andelen (25 procent).

Andelen kvinnor och män som högsta befattningshavare efter bransch, 2020

Andelen kvinnor som högsta befattningshavare efter antalet anställda i företaget, 2020

Andelen kvinnor som är företagsledare som egna företagare i olika åldersgrupper  (Källa: SCB Rams 2020) 

Andelen kvinnor som är företagsledare i eget AB i olika åldersgrupper (Källa: SCB Rams 2020)

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.