För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Kvinnliga företagsledare i svenska aktiebolag

Knappt var femte företagsledare är en kvinna.

Företagarnas har analyserat data från 284 996 aktiebolag (AB) med minst 500 000 kronor i omsättning, fördelat på alla svenska län, kommuner samt branscher för att ta reda på hur många av företagsledarna som är kvinnor. 

Resultatet visar att endast 18 procent av företagsledarna är kvinnor, men att det finns variationer i bransch, geografi och ålder. 

Företagsledare - könsfördelning

Andel kvinnor och män.png

Företagsledare - vanligaste förnamn 

 

Topplista mest förekommande namn bland företagsledare.png

Här listar vi fördelningen mellan män och kvinnor branschvis, län för län och i samtliga kommuner.  

Förtagsledare - bransch

 

Företagsledare - län

 

Kommuner med störst andel kvinnliga företagsledare

 

Företagsledare - topp 15 kommuenr (andel kvinnor).png

Företagsledare - samtliga kommuner

 

Om undersökningen

Undersökningen bygger på statistik från 284 996 företag med data från Bolagsverket, Skatteverket och Statistiska centralbyrån (SCB) som källa. Samtliga företag i analysen är aktiebolag (AB) och har minst 500 000 kronor i omsättning. Analysen genomfördes i november 2019.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.