headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Kvinnliga företagsledare i svenska aktiebolag

29 nov 2019
Knappt var femte företagsledare är en kvinna.

Företagarnas har analyserat data från 284 996 aktiebolag (AB) med minst 500 000 kronor i omsättning, fördelat på alla svenska län, kommuner samt branscher för att ta reda på hur många av företagsledarna som är kvinnor. 

Resultatet visar att endast 18 procent av företagsledarna är kvinnor, men att det finns variationer i bransch, geografi och ålder. 

Företagsledare - könsfördelning

Andel kvinnor och män.png

Företagsledare - vanligaste förnamn 

 

Topplista mest förekommande namn bland företagsledare.png

Här listar vi fördelningen mellan män och kvinnor branschvis, län för län och i samtliga kommuner.  

Förtagsledare - bransch

 

Företagsledare - län

 

Kommuner med störst andel kvinnliga företagsledare

 

Företagsledare - topp 15 kommuenr (andel kvinnor).png

Företagsledare - samtliga kommuner

 

Om undersökningen

Undersökningen bygger på statistik från 284 996 företag med data från Bolagsverket, Skatteverket och Statistiska centralbyrån (SCB) som källa. Samtliga företag i analysen är aktiebolag (AB) och har minst 500 000 kronor i omsättning. Analysen genomfördes i november 2019.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap