För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Kvinnors och mäns företagande

Företagarna har undersökt fördelningen av män och kvinnor bland de högsta befattningshavarna i 278 000 företag. Det vi kan konstatera är att det är långt kvar till en balans vad gäller könsfördelning bland företagsledarna. Även om variationen mellan olika branscher och län till viss del är stor, så är enbart 1 av 6 bland de högsta befattningshavarna i de undersökta företagen kvinnor.

På nationell nivå ser vi tydliga tendenser till en högre grad av balans inom sektorer som vård, omsorg och socialtjänst, samt det som kallas övriga konsumenttjänster, där exempelvis tvätterier, begravningsbyråer, frisör- och skönhetssalonger samt inrättningar för kroppsvård inkluderas. Den sistnämnda är den enda branschen där kvinnliga företagsledare är i majoritet, med 54 % av kvinnor bland företagsledarna. 

-          Det är oroväckande att det finns så stora skillnader i vilka som startar och driver företag baserat på kön, det blir tydligt för mig när jag läser rapporten. Det finns mycket att göra för att främja företagande bland kvinnor, inte minst vad gäller trygghetssystemen där tillgången för företagare är begränsad, säger Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Företagarna. 

Om vi rankar länen efter andel kvinnor bland företagsledare hamnar Stockholms län i topp, med 20,1 % kvinnor bland de högsta befattningshavarna i företagen. Det kan jämföras med Jönköpings län, som hamnar längst ner med 12,4 %. Bland kommunerna toppar Vaxholm med 27,5 % andel kvinnor, medan Bjurholm hamnar sist med enbart 5,2 %. 

-          Företagarna arbetar för att det ska vara enkelt för alla, oavsett kön eller härkomst, att starta och driva företag i Sverige. Skillnaderna vi ser både mellan branscher, län och kommuner kan vara viktiga att titta närmare på för att hitta goda exempel på hur man på lokal eller regional nivå kan arbeta för att främja kvinnors företagande, fortsätter Patrik Nilsson. 

För att fler kvinnor ska ha möjlighet att starta och driva företag vill Företagarna bland annat: 

  • Att arbetet med att främja och synliggöra positiva exempel och kvinnliga entreprenörer som förebilder stärks. 
  • Förbättra tillgången till trygghetssystemen för företagare. Trygghetssystemen måste utformas så att de inte bara passar anställda, utan också kan nyttjas av företagare, oavsett vilken företagsform de använder. 
  • Göra det billigare att anställa. Kostnaden för att anställa är ett av de främsta tillväxthindren i Sverige idag. Eftersom många kvinnor driver personalintensiva tjänsteföretag påverkar höga arbetsgivarkostnader, sjuklöneansvar, rigida arbetsmarknadsregler och höga skatter kvinnors företagande särskilt hårt. 
  • Utöka Rut-avdraget. Företagarna vill att det snarast ska tillsättas en utredning med ett brett mandat att föreslå utvidgning av hushållsnära tjänster för privatpersoner. 
  • Inte begränsa välfärdsföretagandet. Förslaget om vinsttak enligt Reepalus utredning skulle slå hårt mot kvinnors företagande över hela Sverige.

Se hela kommunrakningen här:

 

 

 

 

 

dd

Taggar
Riks Rapport
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.