För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Företagarnas myndighetsranking 2017

Det finns ett stort utrymme för förbättring i hur myndigheterna bemöter och ger service till småföretagare. Men utvecklingen har gått åt i fel riktning de senaste åren hos många av de stora myndigheterna som småföretagare kommer i kontakt med regelbundet. Det visar Företagarnas nya myndighetsrankning.

Nio av elva myndigheter uppvisar sämre resultat i Företagarnas nya myndighetsrankning jämfört med den förra som gjordes 2013. Sex myndigheter ser i årets undersökning sin lägsta notering sedan de infördes i betygsättningen. Två av dessa, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, har varit med sedan den första av Företagarnas myndighetsrankningar som gjordes 2004.

-          Utvecklingen är bekymmersam. Företagare ska kunna ägna mer tid åt sin verksamhet och mindre åt regelkrångel och blanketter. Riktlinjerna för ärendehantering hos myndigheter måste bli både tydligare och enklare. Det kan handla om bättre dialog, servicegaranti och digitalisering. Generellt måste regelkrånglet minska, säger Günther Mårder, VD för Företagarna.

I den myndighetsranking som gjordes 2013 fick sju myndigheter ökat betyg i deras service och bemötande till småföretagen jämfört med 2010 och endast en myndighet sänkt betyg. I och med den nya mätningen tas alltså ett stort steg bakåt.

-          För mig talar den här undersökningen sitt tydliga språk, det behövs skarpa regelförenklingsåtgärder på nationell nivå. Digitaliseringen ger stora möjligheter för detta, och jag tror många företagare upplever en frustration över att digitaliseringens möjligheter för företagare inte följt samma utveckling som för privatpersoner, fortsätter Günther Mårder.

I den nya rankningen är det endast Skatteverket som får ökat betyg. Bolagsverket får oförändrat betyg. Bägge myndigheter har legat i toppskiktet varje gång de blivit betygsatta. Det är även dessa två myndigheter, tillsammans med kommunala myndigheter, som flest företagare har en åsikt om vad gäller service och bemötande.

Om Företagarnas myndighetsranking:

Företagarna har sedan 2004 gjort återkommande mätningar av hur småföretagen upplever bemötandet och servicenivån hos olika myndigheter. Enkäten skickades ut i december 2016 och besvarades av 33 procent. Med hjälp av en modell som bygger på SCB-statistik har totalresultatet viktats för att bli representativt för alla företagare i Sverige.

De myndigheter som ingått i rankningen är Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket, Polisen, Skatteverket, Statistiska Centralbyrån, Transportstyrelsen samt de svarandes kommun. 

Ladda ner Företagarnas myndighetsrankning för 2017.

Läs TT:s artikel och intervju med Företagarnas VD Günther Mårder om myndighetsrankingen.

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.