podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Drivkrafter i vård och omsorg

De flesta enskilda vård- och omsorgsföretag startas av människor som vill hjälpa andra människor och erbjuda tjänster av hög kvalitet. Få företagare startar verksamhet för att få högre inkomst. Detta framgår av en undersökning som Företagarna och branschorganisationen Svenska vård har genomfört i syfte att undersöka drivkrafterna hos dem som driver små företag inom vård och omsorgssektorn.

Hela 57 procent vill starta företag för att förverkliga sina idéer för verksamheten. Den näst vanligaste drivkraften, som nämns av 44 procent, är ”för att erbjuda högre kvalitet i de tjänster som erbjuds”. På plats tre kommer ”för att hjälpa andra människor” – 40 procent anser att det är en viktig drivkraft. Högre lön nämns endast av 12 procent.

Undersökningen fångar också upp hur vinsten används.  Det visar sig att de flesta av företagarna har återinvesterat en stor del av vinsten i sin verksamhet: Omkring sex av tio företagare har återinvesterat mellan 25 och 100 procent av vinsten. Pengarna återinvesteras framför allt i satsningar som syftar till att öka kompetensen och höja kvaliteten i verksamheterna.

Ladda ned rapporten här!

Taggar
Riks Rapport
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.