För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Osund konkurrens

Lagstiftaren har misslyckats med att hantera det offentligas konkurrens med näringslivet. Det framgår av Företagarnas nya rapport"Osund konkurrens". -Konkurrens från stat och kommun är som en våt filt över företagande på många orter. Regeringen ville med lagstiftningen för tre år sedan göra det omöjligt för det offentliga att störa företagarklimatet, säger Elisabeth Thand Ringqvist

Ladda ned rapporten här.

Rapporten handlar om ”osund konkurrens”, dvs när offentlig bedriver säljverksamhet och säljer varor och tjänster på marknaden. Den innehåller siffror som visar att de regler som infördes i  konkurrenslagen den 1 jan 2010 och som skulle stävja den osunda konkurrensen inte har fått genomslag. 

- Att företagen upplever att inget har hänt och det endast finns 6 fall som tagits till domstol visar att Konkurrensverket måste ges mer kraft att fullfölja och att lagstiftningen måste ses över igen, säger Elisabeth Thand Ringqvist, vd företagarna

Det är allt jämt 18 % av de små företagen som upplever konkurrens från offentlig sektor, vilket är exakt samma nivå som i den mätning som Företagarna gjorde år 2007. Snarare verkar många drabbade företag i stället uppleva ökat konkurrenstryck.  Företagarna vill att reglerna ses över och ger även i övrigt en del rekommendationer till vad som borde ske.

 

Taggar
Riks Rapport
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.