För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Juridiken stoppar inte bluffakturor

Resultatet i det uppmärksammade Helsingborgsmålet där den åtalade huvudmannen i en stor härva av bluffakturor friades av tingsrätten i onsdags var en stor besvikelse. Det skriver Elisabeth Thand Ringqvist och Lars Nordfors i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Idag presenterar Företagarna rapporten "Lovligt byte? - en utredning om bluffakturor" om rättsläget på området.

Kartläggningen av hur rättsläget ser ut på området visar tydligt att lagstiftningen inte hängt med i samhällsutvecklingen och bristerna i både lagtexter och tillämpning på såväl civilrättens som straffrättens område gör det alldeles för lätt för den organiserade kriminaliteten att härja ostört.

Vi har sett att vårt förebyggande informationsarbete, för att öka kunskapen bland våra företagare om hur blufföretagen agerar, ger goda resultat. Men det räcker inte att företagaren själv skyddar sig genom bra rutiner för till exempel hantering av inkommande fakturor eller telefonerbjudanden. Våra politiker måste också agera för att öka rättsskyddet.

Våra slutsatser är därför att regeringen ska agera för att:

  • Uppdatera avtalslagen för att stärka skyddet mot bedrägerier.
  • Anpassa brottsbalken och rekvisiten så att systematiska fakturabedrägerier alltid anses som grovt bedrägeri.
  • Se över rättegångsbalken för att begränsa domstolars skyldighet att verka för att parterna ska komma överens, eftersom denna praxis direkt bidrar till att bluffverksamheterna tjänar pengar.
  • Utöka rättsskyddet till tvister som understiger ett halvt prisbasbelopp, eftersom omfattande rättegångskostnader avskräcker drabbade företagare från att driva sina fall i domstol.
  • Skärpa inkassolagen och utöka insynen i de inkassobolag som inte står under Datainspektionens tillsyn.

Läs debattartikeln i sin helhet

Läs rapporten "Lovligt byte? - en utredning om bluffakturor"

Taggar
Riks Artikel
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.