headphones newspaper video-player

En frisk affär

Sjuklöneansvaret innebär färre jobb i svenska företag, samtidigt som den saknar betydelse för sjuktalen.

Ladda ned rapporten här.

Ett slopande av företagens sjuklöneansvar skulle kunna skapa 10 000 - tals nya jobb i en tid då arbetslösheten framstår som en av vårt samhälles största utmaningar.

Bakgrund

För att kartlägga företagens inställning till sjuklöneansvaret genomförde Företagarna en panel bland 3975 företagare den hösten 2012, med 1579 svarande. Det framgår klart att Sveriges småföretagare vill ha bort sjuklöneansvaret helt och hållet. Även efter att deltagarna i panelen fått information om innebörden av högkostnadsskyddet vill man inte ha kvar det. Betalningsviljan är dock låg för ett borttagande av sjuklöneansvar

Taggar
Riks Rapport
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.