För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Små företag och offentlig upphandling – hur går det?

En ny undersökning visar att de små företagens deltagande i offentlig upphandling fortfarande är 27 procent. Studien visar även att de små företagen vill se mer uppföljning av upphandlade avtal.

En ny panelundersökning från Företagarna visar att det fortfarande bara är 27 procent av de små företagen (0-49 anställda) som deltar i offentlig upphandling, trots att det finns potential för betydligt fler.

Regeringen har tagit olika initiativ för att se över och underlätta små företags deltagande, vilket är välkommet. Studien visar att initiativen dock ännu inte lett till någon ökning i praktiken.

- Vi hade givetvis hoppats på en ökning, men man får se detta som långsiktiga åtgärder, så förhoppningsvis kommer andelen små företag att öka på sikt, säger Företagarnas upphandlingsexpert Ulrica Dyrke.

Studien visar att krångel och stora kontrakt fortfarande är de viktigaste konkreta orsakerna till att små företag avstår från offentlig upphandling.

Undersökningen fångar även upp den under året allt mer uppmärksammade frågan om offentlig sektors uppföljning av upphandlade avtal. Undersökningen bekräftar att det finns brister i avtalsuppföljningen: 12 procent av småföretagen i undersökningen har erfarenheten att avtalen aldrig följs upp och hälften anser att avtalen bara ibland eller sällan följs upp. Endast 7 procent anger att uppföljning alltid sker.

- Offentlig sektor bör utveckla bra system för uppföljning av avtal. Det handlar ju om att säkra att man kvantitets- och kvalitetsmässigt får vad man har beställt och betalar för, säger Ulrica Dyrke.

Studien visar att de små företagen vill se mer regelbunden uppföljning - hela sju av tio företagare har uppgett detta i undersökningen. Det finns sannolikt flera anledningar till företagens syn på saken.

- Dels är företag som levererar varor och tjänster till offentlig sektor förstås intresserade av att ha en uppföljning så att man vet om leveransen motsvarar kundens förväntningar. Dels är företag som deltagit i upphandlingen men som inte vunnit, rimligen angelägna om det följs upp att det vinnande företaget verkligen lever upp till de krav man utfäst sig att uppfylla. Utan sådan uppföljning finns risk för snedvridning av konkurrensen, konstaterar Ulrica Dyrke.

Läs hela rapporten här (pdf).

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.