För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Lägre arbetsgivaravgifter skapar jobb och nya företag

Framgångsrikt företagande är nyckeln till tillväxt och välstånd. Redan nu är småföretagen ryggraden i den svenska ekonomin. Åtta av tio nya jobb under den senaste 20-årsperioden har skapats av småföretagare. Vad behövs då för att förbättra möjligheterna att få fler och växande småföretag?

Ladda ned rapporten här.

Företagarna själva har under lång tid rankat sänkt arbetsgivaravgift som den överlägset viktigaste enskilda åtgärden för att förbättra företagarklimatet i Sverige.

Lägre arbetsgivaravgifter
sänker lönekostnaderna som är den helt dominerande kostnadsposten, speciellt bland tjänsteföretagen och gör det billigare att anställa samt
gör det mer lönsamt för företagaren själv att starta och driva företag.
I denna rapport analyserar vi tre förslag till sänkt arbetsgivaravgift. De tre alternativen är:

Arbetsgivaravdrag
Ett arbetsgivaravdrag för arbetsgivaravgiften utformat så att den allmänna löneavgiften på drygt 9,2 procentenheter av lönesumman tas bort för alla företag men endast upp till en maximal nedsättning på knappt 300 000 kronor i varje företag, vilket motsvarar en lönesumma för 10 anställda med genomsnittlig lön eller 3,2 miljoner kronor. Genom att avdraget maximeras för varje företag begränsas det direkta budgetbortfallet.

De små företagen gynnas relativt de större och man undviker att nedsättningen äts upp av höjda löner. Alla företag får del av grundavdraget, men det får störst betydelse i småföretag.

Generell sänkning
En generell sänkning av arbetsgivaravgiften genom att den allmänna löneavgiften tas bort för samtliga privata företag.

Nyanställningsavdrag
En generell sänkning av arbetsgivaravgiften genom att den allmänna löneavgiften tas bort för nyanställda. Vi antar att nedsättningen gäller under tre år.

För dessa tre modeller har beräkningar gjorts för hur de under en treårsperiod påverkar priser, produktion, sysselsättning, nyföretagande samt statsbudgetens utfall.

Taggar
Riks Rapport
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.