För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

RUT och ROT 2010 – succén fortsätter

ROT- och RUT-avdragen har gett minst 24 000 nya heltidsjobb och gjort många svarta jobb vita. Det visar en ny rapport från Företagarna.

De positiva effekterna av ROT- och RUT-avdragen har fortsatt att öka kraftigt under 2010. Reformerna har skapat många nya, vita jobb och många nya företag. Försiktigt räknat bedömer vi effekten till minst 24 000 nya heltidsjobb, men den kan vara betydligt större.

Många nya företag
Nästan 1 200 000 personer, och cirka 76 000 företag, har utnyttjat avdragen. Avdragen är statsfinansiellt lönsamma, de ger tillbaka mer till statskassan i form av ökade skatteintäkter, än vad de kostar. Avdragen har - framförallt i RUT-sektorn - bidragit till att många nya företag startats, och därmed till att sätta en helt ny bransch på kartan.

Många har med RUT- och ROT-jobbens hjälp kunnat gå från utanförskap i arbetslöshet eller svartjobb till sysselsättning, vilket även gynnar statskassan. Nya företag har kunnat startas och växa. Åtgärden är effektiv och ekonomiskt lönsam för både företagen, de som får jobb och statskassan. Att utveckla och utvidga RUT- och ROT-avdragen borde därför vara en viktig del av näringspolitiken både för att bekämpa svartjobb, underlätta för fler att komma in på arbetsmarknaden och för att skapa nya växande marknader.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.