För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Offentlig upphandling - något för små företag?

Knappt tre av tio småföretag deltar i dag i offentliga upphandlingar. Över hälften upplever att det har blivit krångligare att delta, det visar Företagarnas rapport.

De små företagen är navet i den svenska ekonomin. Över 99 procent av företagen i Sverige är små. Varje år köper kommuner, landsting och staten varor, tjänster och byggentreprenader för omkring 500 miljarder kronor. Offentlig upphandling är således av stor betydelse för samhällsekonomin.

Många upphandlare upplever dock problem med att det kommer in få anbud. För att främja konkurrensen i de offentliga upphandlingarna och därigenom skapa förutsättningar för goda inköp för de allmänna medlen är det mycket viktigt att den potential som finns hos de många små företagen tas tillvara.

Resultat från rapporten

  • De små företagens deltagande i offentliga upphandlingar ligger liksom för tre år sedan på 27 procent.
  • 75 procent av de små företagen verkar inom områden där det förekommer offentlig upphandling, så det finns en stor potential för att fler små företag ska kunna delta.
  • 31 procent av de företag som i dag inte deltar i offentlig upphandling är intresserade av att göra det i framtiden. Detta är mycket positivt.
  • Den enskilt viktigaste orsaken till att de små företagen avstår från offentliga upphandlingar är att det är krångligt och tar lång tid. Det är i dag dessutom fler företag som anger detta som skäl än vid tidigare undersökningar, 28 procent i dag jämfört med 17 procent år 2008.
  • Krånglet verkar ha ökat, hela 56 procent av de företag som deltar i offentliga upphandlingar anser att det har blivit krångligare under den senaste treårsperioden. Det är illavarslande.

Läs hela rapporten här (pdf).

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.