headphones newspaper video-player

Mer lönsamt?

– en undersökning om det har blivit mer lönsamt att driva företag i Sverige sedan 2005.

Antalet företagare i Sverige har ökat med drygt 9 procent sedan 2005. Trots det ligger Sverige klart under EU-genomsnittet i andel företagare och vi har Europas äldsta företagare. Den gruppen, mellan 65-74 år, ökar dessutom mest. Inkomstutvecklingen för företagare är under samma period sämre än för löntagare.

I denna rapport analyseras företagares inkomster. Den bild som framträder är tydlig och kompletterar rapporten Tio arbetsveckor mer till 70 procent av lönen.

Taggar
Riks Rapport