podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Mer lönsamt?

– en undersökning om det har blivit mer lönsamt att driva företag i Sverige sedan 2005.

Antalet företagare i Sverige har ökat med drygt 9 procent sedan 2005. Trots det ligger Sverige klart under EU-genomsnittet i andel företagare och vi har Europas äldsta företagare. Den gruppen, mellan 65-74 år, ökar dessutom mest. Inkomstutvecklingen för företagare är under samma period sämre än för löntagare.

I denna rapport analyseras företagares inkomster. Den bild som framträder är tydlig och kompletterar rapporten Tio arbetsveckor mer till 70 procent av lönen.

Taggar
Riks Rapport
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.