headphones newspaper video-player

Mer lönsamt?

26 jun 2013
– en undersökning om det har blivit mer lönsamt att driva företag i Sverige sedan 2005.

Antalet företagare i Sverige har ökat med drygt 9 procent sedan 2005. Trots det ligger Sverige klart under EU-genomsnittet i andel företagare och vi har Europas äldsta företagare. Den gruppen, mellan 65-74 år, ökar dessutom mest. Inkomstutvecklingen för företagare är under samma period sämre än för löntagare.

I denna rapport analyseras företagares inkomster. Den bild som framträder är tydlig och kompletterar rapporten Tio arbetsveckor mer till 70 procent av lönen.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD