För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Hur klarar företagen generationsväxlingen?

Var fjärde småföretagare tänker dra sig tillbaka från sitt företag inom fem år för att gå i pension. Nära 30 000 företag riskerar att läggas ned eftersom ingen väntas ta över. Det visar Företagarnas rapport om generationsskiften.

Läs också från 2016:

Ägar- och generationskiften i företag

På tio års sikt är det närmare fyra av tio företag som står inför ett generationsskifte eller ägarbyte. Det motsvarar i grova drag 55 000-60 000 företag med anställda eller cirka 175 000 företag, om även egenföretagare räknas in.

10 procent läggs ned
Försiktigt räknat väntas ungefär 10 procent av företagen läggas ned. Andelen företag som väntas läggas ned är högst inom uppdrags- och konsultsektorn, vilket i sig är naturligt eftersom dessa företag i stor omfattning bygger på en eller ett fåtal personers egen kompetens.

Planerna inför generationsväxlingen ser väldigt olika ut mellan olika branscher. Inom transport, bygg och partihandel kommer 40 procent av företagen att göra ett generationsskifte i familjen, det kan jämföras med under 20 procent i företagen inom finanssektorn, tekniska konsulter samt vård & omsorg.

För att underlätta generationsväxlingen behövs:

  • En fungerande kapitalmarknad som underlättar "exit" och "entry" på ägarsidan är oerhört viktigt för att ägarbyten ska kunna ske så smidigt som möjligt.
  • Det måste vara attraktivt att driva företag, liksom att starta nya eller ta över existerande företag.
  • Sverige kommer att få en omfattande och snabb strukturomvandling i småföretagssektorn kommande decennium i takt med generationsväxlingen/ägarbytena.

Om rapporten
Företagarna har i en rad olika rapporter under de senaste åren lyft fram denna problemställning och presenterat statistik, senast avseende hösten 2008. Denna rapport är en uppdatering av det materialet. Den baseras på en omfattande undersökning bland 4 150 småföretag med 1-49 anställda, genomförd av SIFO under perioden september till oktober 2010.

http://www.foretagarna.se/foretagaren/guider/Satt-stopp-for-familjegralet/

Taggar
Riks Rapport
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.