För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Fler småföretag ger en motorväg till integration

De små företagen är bäst på integration. Det visar en ny rapport som Företagarna presenterar i dag på integrationskonferensen "Integrera mera" i Jönköping.

Ladda ned rapporten här.

Integrationsminister Erik Ullenhag talar liksom Företagarnas arbetsmarknadsexpert, Anders Fogelberg vid dagens konferens. Ullenhag har tidigare slagit fast att arbetslinjen är rätt väg för att öka integrationen. Men Företagarnas rapport visar att den snabbaste vägen för att påskynda integrationen är företagarlinjen.

Anders Fogelberg,
arbetsmarknadsexpert
Företagarna
Det är de allra minsta företagen som är bäst på integration med 12,3 procent utomeuropéer bland de sysselsatta. Detta kan jämföras med statliga affärsverk som har 2,8 procent av de anställda från länder utanför Europa.

Viktiga åtgärder för integration
Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan utlandsfödda och svenskfödda har varit konstant sedan början på 2000-talet, cirka 30 procent. Åtta av tio svenskfödda är sysselsatta, medan endast fem av tio utlandsfödda svenskar har sysselsättning. Bland utrikes födda finns en potential att öka sysselsättningsgraden och företagarlinjens tydliga och konkreta åtgärder kan skapa fler tillfällen.

  • En förlängd provanställningstid skulle underlätta för företagaren och minska den osäkerhet som finns när nyanställningar ska göras. Detta underlättar för den som är ny till arbetsmarknaden.
  • Arbetsmarknadsmodellen behöver anpassas till övergången från ett industribaserat näringsliv till ett kunskapsbaserat näringsliv och en snabbt växande tjänstesektor. Bästa kompetens, inte antalet år på jobbet, måste vara styrande. Dagens turordningsregler missgynnar den som har ett svagare fotfäste på arbetsmarknaden.
  • Lönekostnader är en dominerande utgift och avgör tillväxtmöjligheter och konkurrenskraft. Genom en sänkning av arbetsgivaravgifterna med fokus på småföretagen så kommer fler ha möjlighet att anställa. Företagarna har länge förespråkat en generell sänkning av arbetsgivaravgifterna motsvarande den allmänna löneskatten upp till en lönesumma på tre miljoner kronor.

Utlandsfödda som har en meningsfull sysselsättning integreras lättare i det övriga samhället. En offensiv företagarpolitik som gör det enklare och billigare för småföretagen att växa skulle därför göra övrig integrationspolitik mer effektiv.

Den privata sektorn har under de senaste åren sett till att allt fler invandrare har integrerats i Sverige. Med ännu bättre förutsättningar kan integrationen öka ytterligare.

När den nya integrationspolitiska strategin tas fram det kommande året bör våra förslag inom företagarlinjen inkluderas i arbetet med att förbättra villkoren på arbetsmarknaden. Genom att underlätta företagande skapas fler vägar till sysselsättning också för utlandsfödda svenskar.

Taggar
Riks Rapport
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.