För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Två år med ROT och RUT

Sedan ROT- och RUT-avdragen infördes har minst 18 000 nya heltidsjobb skapats. Många människor har gått från utanförskap i arbetslöshet och svartjobb till sysselsättning, och nya företag har startats. Avdragen ger dessutom mer till statskassan än vad de kostar.

Det är nu två år sedan RUT-avdraget infördes, och mer än ett och ett halvt år sedan ROT-avdraget infördes. Effekterna har varit starkt positiva:

18 000 nya jobb
Reformerna har skapat många nya, vita jobb och många nya företag. Försiktigt räknat bedömer vi effekten till minst 18 000 nya heltidsjobb, men effekten kan vara betydligt större.

880 000 har utnyttjat avdragen
Över 880 000 personer, och 55 000 företag, har utnyttjat avdragen.

Ger mer än de kostar
Avdragen är statsfinansiellt lönsamma, dvs. de ger tillbaka mer till statskassan, i form av ökade skatteintäkter, än vad de kostar.

Bekämpa svartjobb
Människor har med RUT- och ROT-avdragens hjälp kunnat gå från utanförskap i arbetslöshet eller svartjobb till sysselsättning som även gynnar statskassan. Nya företag har kunnat startas och växa. Åtgärden är effektiv och ekonomiskt lönsam för både företagen och statskassan. Att RUT- och ROT-avdragen finns kvar är därför en viktig del av näringspolitiken både för att bekämpa svartjobb, underlätta för dem som står utanför arbetsmarknaden att komma in på den och för att skapa nya växande marknader.

Taggar
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.