headphones newspaper video-player

ROT och RUT ger jobb

Företagarnas rapport visar att ROT- och RUT-avdragen ger mer till statskassan än vad de kostar. Avdragen är effektiva vapen mot svartjobb och har hittills gett minst 12 000 nya jobb.

Människor har med RUT- och ROT-avdragens hjälp kunnat gå från utanförskap i arbetslöshet eller svartjobb till sysselsättning som även gynnar statskassan. Nya företag har kunnat startas och växa.

Åtgärden är både effektiv och ekonomiskt lönsam för både företagen och statskassan. Att HUS-avdragen finns kvar är därför en viktig del av näringspolitiken både för att bekämpa svartjobb och för att skapa nya växande marknader.

Resultat från rapporten

  • ROT- och RUT-avdragen är ett effektivt vapen mot svartjobb.
  • De ha skapat många nya, vita jobb. Försiktigt räknat bedömer vi effekten till minst 12 000 nya jobb, men effekten kan vara så stor som 35 000.
  • Avdragen är statsfinansiellt lönsamma, dvs de ger tillbaka mer till statskassan i form av ökade skatter, än vad de kostar.
Taggar