headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Myndighetsranking 2010

26 jun 2013
Bolagsverket tätt följt av Skatteverket får högst betyg när Sveriges småföretagare betygsätter våra myndigheter.

Ladda ned rapporten här.

Myndigheterna har sedan 2004 blivit bättre på att bemöta och ge service till småföretagen. Mellan 2008 och 2010 har dock denna förbättring stannat av. Endast SCB har fått höjt betyg sedan mätningen 2008. Bolagsverket, länsstyrelserna, Arbetsmiljöverket och Arbetsförmedlingen har fått lägre betyg, medan övriga antingen är oförändrade eller nybedömda.

Bolagsverket bäst
Bolagsverket får, trots nedgången, högst betyg även denna gång, tätt följt av Skatteverket. Därefter följer i tur och ordning Polisen, länsstyrelserna, Transportstyrelsen, SCB, Arbetsmiljöverket, kommunala myndigheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och allra sista Migrationsverket. Bolagsverket får flest antal femmor, medan Skatteverket är den myndighet som flest företagare har haft kontakt med under året.

Så gjordes undersökningen
Undersökningen bygger på 4 150 telefonintervjuer med företagare med 1-49 anställda, utförda mellan 20 september och 11 oktober 2010. Studien genomfördes av SIFO Research International med följande formulering: "Med utgångspunkt från dina erfarenheter vill vi att du betygsätter följande myndigheter utifrån service och bemötande på en skala 1-5, där 1 betyder mycket dåligt och 5 är mycket bra". Endast företagare med egna erfarenheter från kontakter med respektive myndighet sätter således betyg.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap