headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Moms

Moms eller mervärdesskatt är en skatt på konsumtion, men det är företagen som tvingas hantera den åt staten.

Moms tillhör det område som vållar företagen allra högst administrativa kostnader att hantera. Alla undantag och hanteringen av flera olika momssatser, liksom momsen vid gränsöverskridande handel är det som vållar mest bekymmer. Momsen är ett område som verkligen behöver förenklas. Därför anser Företagarna att strävan snarare borde vara mot en enda enhetlig, lägre momssats än att skapa nya specialregler med låga momssatser.  

Läs mer om moms och hur det redovisas.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap