podcast news play företagaren I media förmån faq

Moms

Moms eller mervärdesskatt är en skatt på konsumtion, men det är företagen som tvingas hantera den åt staten.

Moms tillhör det område som vållar företagen allra högst administrativa kostnader att hantera. Alla undantag och hanteringen av flera olika momssatser, liksom momsen vid gränsöverskridande handel är det som vållar mest bekymmer. Momsen är ett område som verkligen behöver förenklas. Därför anser Företagarna att strävan snarare borde vara mot en enda enhetlig, lägre momssats än att skapa nya specialregler med låga momssatser.  

Läs mer om moms och hur det redovisas.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.