podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Hållbarhetsfrågor bland småföretag diskuterades med politiker hos aPak

Publicerad 25 maj 2022
Evelina Lindgren, Årets Företagare i Sverige och vd på förpackningsföretaget aPak i Mölndal, stod värd för politikerträff med diskussioner om småföretagares hållbarhetsarbete. Det finns en stor vilja bland småföretagare att jobba hållbart och ges de rätt förutsättningar finns goda möjligheter att accelerera omställningen.
Evelina Lindgren skär upp tårtan som visar att 35 procent av jobben i Västra Götaland skapas i de små företagen.

När Företagarnas senaste hållbarhetsrapport Små företag med stora ambitioner skulle presenteras för riksdags- och  lokalpolitiker i Västra Götaland så kändes det som ett givet val att göra det hos Evelina Lindgren och aPak i Mölndal. Evelina, som blev Årets Företagare i Sverige 2021, har ett stort engagemang för hållbarhetsfrågor. Hon berättade om företagets hållbarhetsresa och hur avgörande det är för dem att alla anställda är med på tåget. På aPak är hållbarhet något som genomsyrar hela verksamheten.

Nio av tio småföretagare anser att det är viktigt att bedriva hållbarhetsarbete. Småföretagen har därmed en central roll i utvecklingen till ett mer hållbart samhälle. Vilka drivkrafter, möjligheter och hinder som företagen upplever lyftes och diskuterades med deltagande politiker. 

– Jag tror det är väldigt viktigt att det finns ekonomiska incitament och lättnader om man vill göra investeringar när det kommer till hållbarhetsfrågor, för det kan vara ganska kostsamt i början om man är företagare. Det är också viktigt att det finns en långsiktighet i politiken, så att man som företagare vet när man vill göra satsningar, investeringar eller nya projekt att det finns en kontinuitet och en långsiktighet i de beslut man fattar. Det skapar trygghet och en vilja att jobba med hållbarhetsfrågor, säger Evelina Lindgren.

Näringsrik tårta

I Sverige skapas drygt 99 procent (!) av jobben i de små företagen. Att småföretagen mår bra och ges rätt förutsättningar har inte bara betydelse för att påskynda omställningen till ett mer hållbart samhällen, utan även för jobben och skatteintäkterna. Detta illusterades med en näringsrik tårta.

– Det här är viktiga fakta att lyfta för våra politiker. Tårtdiagrammet visar andel jobb som finns i de mindre, medelstora, stora företagen och i offentlig sektor, säger Mikael Erlandson, regionchef på Företagarna.

 

På bilden från vänster: Hampus Hagman (KD), Frida Sidnäs (aPak), Evelina Lindgren (aPak), Elisabeth Mattsson (L), Carina Kloek-Malmsten, näringslivschef Mölndal, Johanna Rantsi (M), Marie-Louise Hänel Sandström (M), Anders Ådahl (C), Karolina Flink Berndsson (ordförande Företagarna Mölndal), Ingemar Johansson (kommunpolitiker C), Jessica Wetterling (V) och Alexander Christiansson (SD), Lotta Rolandson och Mikael Erlandson (Företagarna Västra Götaland)

 

Fler nyheter från Företagarna