För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Årets Event- Lidköpings Kvinnliga Affärsnätverk

Publicerad 30 maj 2022
Årets Event tar ett krafttag för den grupp som endast företräds av 22 procent av företagsledarna i svenska aktiebolag.
Agnetha Björnsdotter Berglund mottog utmärkelsen Årets Event vid Företagarnas Kongress i Norrköping 19:e maj 2022

 Årets Event  ”Lunch för det kvinnliga affärsnätverket i Lidköping”.  lyfter fram förebilder i gruppen kvinnor som driver företag.  Årets Event har även hittat samarbetsformer som inkluderar Företagarnas nationella partners vilket stärker Företagarnas position ytterligare.  Vi har pratat med Företagarna LidköpingsAgnetha Björnsdotter Berglund, en av drivkrafterna bakom eventet. 

-Vad var det som gjorde att ni valde att satsa på ett affärsnätverk för kvinnor? 

-Företagarna Lidköping jobbar sedan 2021 med två fokusfrågor - kvinnors företagande och ungt företagande. Mitt uppdrag i styrelsen är att  jobba med kvinnors företagande och jag ville göra det på ett nytt sätt. Jag hade tidigare lyssnat till en intressant föreläsning med Företagarnas expert på kvinnors företagande Lina Skandevall och där såddes ett frö: Att skapa ett entreprenörsnätverk för kvinnor som inkluerarar affärer och affärsnytta. Så att starta upp ett  affärsnätverk för kvinnor blev en naturlig del i processen. I dialog med SEB och LidBil i Lidköping kom vi snabbt fram till att intresset även fanns på flera håll och efter ett givande möte var processen igång. 

-Vilka aktiviter innehåller eventet? 

- Våra deltagare är företagare och vi vet att man ofta har begränsat med tid.  Därför valde vi att satsa på en lunch med föreläsning. En komprimerad men ändå innehållsrik stund, där möjlighet finns för både nätverkande och nya intryck. Till premiären av vår affärsnätverkande lunch hade vi bjudit in affärskontakter i vår närhet och spridit budskapet på sociala medier. Vi  höll till på Lidbil i Lidköping, där vi bjöd på lunch med mingel och därefter en föreläsning av Jessica Span, Volvos första kvinnliga vd. 

"Vi hade nog räknat med 30 personer - det kom ca 75 st!! Intresset var överväldigande och vi fick mycket positiv feedback! "

-Vad ska man tänka på när man startar upp ett nytt event?

- Det är viktigt att har en tydlig plan och att skicka ut inbjudan i god tid.  Boka intressanta föredragshållare eller sätt ett relevant tema för eventet. Efter eventet ska man följa upp  och lyssna in vad deltagarna tyckte, vad kan bli bättre? 

"Behovet  att mingla är stort, framför allt efter pandemin, så låt det finnas tid för det".

-Hur har ni resonerat kring eventets inehåll, deltagare och frekvens? 

-Vi har valt att hålla vårt nätverk öppet, så deltagarna måste inte vara medlemmar i Företagarna för att delta. Men många väljer givetvis att bli det. Som deltagare kommer du på de träffar som känns relevant för dig och på så sätt blir det en dynamisk träff - då det ofta är nya deltagare vid varje event. Vi håller våra träffar med ca 6 veckors mellanrum bortsett från sommaren då det är uppehåll. Vi mixar rena nätverksträffar med möjlighet att knyta affärskontakter till att lyssna till föreläsningar. Träffarna hålls på olika företag i Lidköping, vi ger alltid företagsvärden en möjlighet presentera sin verksamhet. 

-Vilken nytta skapar eventet för våra medlemmar?

- Givetvis att fler kvinnor som driver företag väljer att bli medlemmar i Företagarna Lidköping men framförallt  att  synliggöra hur vi i  föreningen jobbar med våra fokusfrågor på ett tydligt sätt.

"Vi vill också skapa en debatt och ett ökat engagemang för det kvinnors företagandet - och att fler kvinnor i förlängningen får en plats i styrelserummen."

-Hur har ni gjort för att få deltagare upptäcka och att komma till eventet?

-Vi har skickat ut inbjudan med mejl och jobbat sociala medier såsom Instagram, Facebook och LinkedIn. Vi har även haft en stor annons vår lokaltidning.  Nästa tillfälle ges torsdag 9 juni kl.18:30.  

-Fantastisk bra jobbat och återigen stort grattis till utmärkelsen Årets Event 2022, nu kör vi! 

Fler nyheter från Företagarna