podcast news play företagaren I media förmån faq

”Ett jobb att gå till ger största tryggheten”

Magnus Berntsson, KD, ser att företagen har en vardaglig men viktig roll i en tryggare tillvaro för Göteborgs invånare. Så vad vill han själv ge tillbaka? Levande torg och tätare dialog är några exempel.
Publicerad 12 jan 2022
Jakob E Saternus, Maja Koppfeldt, Cathrine Dellborg, Elisabet Lann, Magnus Berntsson, Fredrik Danielsson

Magnus Berntsson är KD:s första namn till riksdagen i kommande val. Företagarna Göteborg träffade honom tillsammans med kommunalrådet och partikollegan Elisabet Lann. De resonerade om att grunden till tryggheten finns i familjen, men måste säkras i alla led därifrån till dem som begår lagbrott.

"Det ska vara riktigt jobbigt att vara kriminell i Göteborgs stad och det måste vi uppnå utan att försvåra företagens verksamhet”, säger Elisabet Lann.
Hon tror även att tryggheten främjas genom ett utökat samarbete med näringslivet, där man lyfter för familjer och unga. Elisabet ser här att både kommun och företag kan hämta inspiration från så kallade social impact bonds,  partnerskap för att förbättra invånares sociala förhållanden med fokus på uppnådd nytta. Ett förenklat exempel kan vara att ett läxhjälpsföretag som får betalt utifrån förbättrade skolresultat istället för nedlagd tid.

Så tar Magnus Berntsson vid för att besvara de frågor som alla partier ställs inför i vår samtalsserie på temat trygghet.

Vilka är de tre viktigaste åtgärderna Göteborgs stad bör vidta för att öka tryggheten för företagare?
”Det första jag tänker på är att arbeta för trygga familjer, det är den mest brottsförebyggande åtgärden som vi kan göra. Det finns mycket som det offentliga kan hjälpa till med för att underlätta för familjer att få livspusslet att gå ihop. Värderingar överförs från en generation till en annan och det får stora effekter på kommande generationer.

Det andra jag tänker på är att det finns många torg och områden i staden där det idag är väldigt svårt att bedriva handel eller företag på grund av otrygghet. Där behöver staden se till att det finns trygghetsvakter och hjälpa till att få igång liv och rörelse, inte bara under kontorstid utan dygnet runt.

Det tredje området jag vill lyfta är dialogen mellan staden och näringslivet. Trygghetsrådet kan vara en del och diskutera de stora strategiska frågorna för trygghetsskapande och brottsförebyggande uppgifter i staden.”

Vilken roll anser du att företagare har kopplat till trygghet i Göteborgs stad?
”Att som företagare vara med och skapa arbetstillfällen för personer som i annat fall skulle vara utan, det går inte att överskatta den betydelsen. Det innebär att barn får se sina föräldrar gå till arbetet varje vardag med stoltheten att kunna försörja sig själv och sin familj. Det skapar förebilder och är verkligen någonting som får betydelse även för kommande generationer.”

Taggar
Fler nyheter från Företagarna

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden

Krönikor från våra politiska experter

Möt tre av Sveriges 500 000 jobbskapare

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.