För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Företagarnas hus står inför en 130-årig tidsresa

Publicerad 24 apr 2024
Företagarnas fastighet i Göteborg delar sin historia med vår förening och den omvälvande samhällsreformen som tog Sverige från skråväsende till fri företagsamhet. Nu väntar en tidsresa tillbaka mot forna glansdagar, med hjälp av originalritningarna från 1800-talet.
Företagarna Göteborg

År 1846 inträffade ett epokskifte när den sista resten av skråväsendet avskaffades och lagstiftningen tog ett första större kliv för fri företagsamhet. ”Envar svensk medborgare står det fritt att såsom försörjningsmedel med egna händer till avsalu åstadkomma handtverksarbeten eller andra tillverkningar”, klubbade landets styre igenom.

Stegvis öppnades Sveriges näringsliv upp och 1864 bildades Göteborgs Hantverks- och Industriförening med en styrelse av sadelmakare, målare, kopparslagare, tunnbindare, smed, konditor och snickare. Man höll sina möten i lånade lokaler men önskan växte sakta fram om att bygga ett eget hus.

Finansiering lyckad tack vare konditor

Under en inte mindre än 20 år lång kampanj samlades bidrag in för att köpa ett stycke mark och genomföra bygget. Enligt föreningens tidiga skrifter lyckades man göra planerna till verklighet till stor del tack vare den ihärdige konditorn C.J. Fromells omfattande insamlingsarbete.

De vackra ritningarna togs fram av arkitekten, konstnären och kommunpolitikern Eugen Thorburn, även om inte alla hans rikt ornamenterade skisser blev till verklighet.

ritning1.png   Ritning2.pngRitning3.png

Två år skulle det ta medlemmarna att bygga Hantverksföreningens hus. År 1894 stod fastigheten på Erik Dahlbergsgatan 3 färdig, ståtligt krönt av statyer och ett spetsigt torn på hörnet mot Storgatan.

Föreningen fortsatte att vara verksam och påverka Göteborgs utveckling under hela 1900-talet. Bland annat bildade man tillsammans med kommunen Higab år 1966, för att möta det stora behovet av moderna lokaler för hantverkare och industrier i den snabbväxande staden. Än i dag har föreningen två platser i styrelsen för det kommunala bolaget.

Nyskapa dåtida skönhetsvärden

Under samma tidsperiod övergav man gamla tiders arkitektoniska ideal för en osentimental och avskalad modernism. Mindre varsamma förändringar gjordes av fastigheten då torn och statyer togs ned. När ytterligare sextio år har passerat är det återigen tid att renovera huset, som har en värdefull tillgång i behåll: många av de ursprungliga ritningarna finns kvar.

Byggnaden som i dag är delvis skyddad för sina kulturhistoriska värden står inför en 130-årig tidsresa tillbaka mot arkitektens ursprungstanke i samverkan med en byggnadsantikvarie. Tidstypiska kulörer tas tillbaka, entrén lyfts till ursprunglig takhöjd på 4,5 meter och en träport ersätter den moderna konstruktionen av aluminium och glas. Tornet och statyerna får dock vänta.

Så sluts en cirkel tillbaka till bildandet av föreningen, som har fortsatt sitt värv sedan det medeltida påfundet om skråväsendet övergavs. Under 2000-talet blev vi del av Sveriges största företagarorganisation och bytte namn till Företagarna Göteborg med samma uppgift som i starten: att verka för en fri företagsamhet och bättre företagsklimat tillsammans med kommun och näringsliv.


Följ husets tidsresa med oss under det kommande året.
Nu får våra medlemmar i byggbranschen ta Företagarnas hus in i nästa tidsålder 

 

Taggar
Fler nyheter från Företagarna