headphones newspaper video-player

Företagssamverkan mot brott i Dals-Ed

I Dals-Ed har man tagit ett nytt steg för att öka tryggheten och minska brottsligheten mot företagare. Företagarna har, tillsammans med polisen och kommunen startat företagssamverkan, vilket bygger på konceptet för grannsamverkan. Samverkansgruppen består av företagare på industriområdet Jordbron i Ed.
Publicerad 1 jul 2021

Veronika Horn, ordförande i Företagarna Dals-Ed, har länge varit engagerad i frågan brott mot företagare. Hennes företag Sten & Trädgård i Ed AB är ett av ungefär 45 företag som ligger i industriområdet Jordbron och hon är glad för att en företagssamverkan nu äntligen har kommit igång.

− Vi träffades häromdagen för att officiellt starta upp samverkansgruppen och diskutera hur vi konkret vill organisera oss . Företagssamverkan kommer att följa grannsamverkans koncept gällande hur vi sköter kontakten/kommunikationen med polisen och andra grupper. Jag blev utsedd till kontaktombud, vilket innebär att jag kommer att vara länken mellan företagare och polisen. Det kan exempelvis vara att polisen vill gå ut med en varning till alla företagare och då hör de av sig till mig, så går jag ut med informationen till företagarna i området. Det kan också vara att företagare uppmärksammat något misstänkt och då blir det jag som informerar polisen om detta, säger Veronika.

Temakvällar med brottsförebyggande åtgärder

I konceptet grannsamverkan så ingår det utbildning om förebyggande åtgärder för att förhindra inbrott, vad man kan göra – och vad man inte får göra, om det ändå sker. Företagssamverkan fungerar på samma sätt och det kommer att hållas flera informationsmöten under året tillsammans med polisen och kommunens trygghetssamordnare.

−Vi tänker oss att vi har olika tematräffar där man får lära sig mer om olika saker, exempelvis hur det fungerar med dna-märkning. Under dessa träffar kommer vi också att passa på att diskutera vad vi mer kan göra för att öka tryggheten i området, som att sätta farthinder på industrigatan eller att förstärka belysningen. Vi kraftsamlar kring frågor som är viktiga för oss och hoppas på så sätt kunna påverka kommunen att investera i åtgärder som kan minska brottsligheten inom Jordbrons industriområde.

Kan ta hjälp av ungdomar

− Det är mycket motorburna ungdomar som rör sig i området på kvällarna och vi tänker oss att vi kan ta hjälp av och samarbeta med dem, istället för att irritera oss på dem. De kan hålla ögonen öppna och informera oss så om de ser något misstänkt. I gengäld kanske vi kan bjuda dem på pizza, eller något annat. På flera ställen i landet jobbar man redan på liknande sätt och vi vill nu titta på hur de lägger upp det med "sponsring" av ungdomarna i gengäld mot närvaro i området på kvälls-och nattetid.

Fler samverkansgrupper kan initieras

Initiativet med företagssamverkan är tänkt att vara startskottet för den här typen av brottsförebyggande trygghetsåtgärder i Ed.
− Det finns planer på att starta upp respektive ansluta nya/befintliga grupper på andra geografiska områden i Ed. Samverkan mellan olika grupper i utbildnings- och informationsinsatser är också något vi diskuterat, avslutar Veronika.

Fler nyheter från Företagarna

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden


Krönikor från våra politiska experter