podcast news play företagaren I media förmån

Rejäl konjunkturavmattning bland Fyrbodals småföretag

Konjunkturen för länets småföretag har försvagats under det senaste året och hamnar på historiskt låga nivåer. I Fyrbodal förutspådde småföretagen dock en ännu kraftigare konjunkturavmattning än vad utfallet blev. Förväntningarna bland Fyrbodals företag på kommande tolv månader är att tillväxttakten ska öka kraftigt, till historiskt höga nivåer. Det visar Småföretagsbarometern, som presenteras idag av Företagarna, Sparbankernas Riksförbund och Swedbank.
Publicerad 17 jun 2021

Coronapandemin har slagit hårt mot landets småföretag och krisen är långt ifrån över, men nu ser småföretagen ljuset i tunneln.

– Det är glädjande att se den obotliga optimismen hos småföretagare och deras vilja att utvecklas. Jag är övertygad om att det kommer att vara nyckeln till Sveriges ekonomiska återhämtning efter pandemin. Därför är det viktigt att vi ger företagen de bästa förutsättningarna att vara just den tillväxtmotor vi så väl behöver, säger Mikael Erlandson, regionchef på Företagarna Västra Götaland.

Konjunkturläget i näringslivet har gradvis förbättrats under de senaste tolv månaderna men skiljer sig kraftigt åt mellan olika branscher. Industrisektorn går bra medan konsumentnära verksamheter såsom handel, hotell och restaurang fortfarande i högre grad påverkas av restriktionerna och uppvisar en påtagligt svagare konjunktur och försämrad lönsamhet.

– Småföretagsbarometern visar att företagarna ser mycket ljusare på framtiden efter ett tufft år. Både nyanställningarna och orderingången förväntas öka närmaste året. Det här är en viktig riktningsförändring då många småföretag haft det tufft under pandemin. Det är samma bild som vi får när vi pratar med de lokala företagen i Trollhättan och Vänersborg. Dock kvarstår svårigheterna att hitta kompetent arbetskraft, vilket är det största hindret för fortsatt tillväxt, säger Tobias Hellberg, bankchef Swedbank Trollhättan/Vänersborg.

Ladda ner Småföretagsbarometern Västra Götaland 2021 här >>>

På bilden ovan syns Martin Larsson, Brålanda Snickerifabrik, Tobias Hellberg och Peter Jovander, Swedbank.

Martin Larsson, vd på Brålanda Snickerifabrik, säger att det fanns en oro när pandemin startade för ett år sedan över hur verksamheten skulle utvecklas. Han förväntade sig en minskad omsättning skulle men bolaget ligger med långa beställningscykler och jobbar i en bransch som visade sig inte påverkats i större utsträckning av pandemin gällande efterfrågan. Det blev tvärtom en ökad omsättning och efterfrågan på bolagets produkter steg. Detta kan till viss del tillskrivas effekter av pandemin, men bolaget har märkt av den ökade efterfrågan under en längre period. Då kunderna värdesätter produkter av högkvalitet och möjlighet till special anpassning.

Orderläget är mycket gott och det som hindrar dem från att växa är både lokaler och svårigheter att få tag på rätt personal.

- Svårigheter att få tag på rätt arbetskraft har vi haft i många år. Det utbildas för få ungdomar inom hantverksyrket, säger Martin Larsson.

Den starka efterfrågan av träråvaror i Sverige och omvärlden påverkar också Brålanda Snickeri. De beställer i god tid innan tillverkning men de måste nu försäkra sig om att få utlovade leveranser och att de får rätt kvalité. Vid tillverkning av fönster är det viktigt att få virke av hög kvalité.

Småföretagsbarometern är Sveriges största konjunkturindikator inriktad speciellt på småföretagskonjunkturen och har genomförts sedan 1985. Undersökningen omfattar 4000 företagare inom det privata näringslivet med 1-49 anställda och produceras av Företagarna, Sparbankernas riksförbund och Swedbank.

Fler nyheter från Företagarna

Det här ska du fokusera på Damberg!

Mikael Damberg presenterades som ny finansminister. Företagarnas skattepolitiska expert, Patrick Krassén, presenterar nu fem förslag på reformer som den nytillträdde finansministern bör fokusera på.

Styr upp Arbetsförmedlingen

Regeringen måste styra upp Arbetsförmedlingen vars ledning tycks vilja göra allt utom att arbeta med sitt kärnuppdrag, skriver Företagarna i Expressen.

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden


Krönikor från våra politiska experter

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.