podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Konjunkturen bland Sjuhärads småföretag historiskt låg

Publicerad 17 jun 2021
Konjunkturen för länets småföretag har försvagats under det senaste året och hamnar på historiskt låga nivåer. Sjuhärad, som förra året hade den starkaste konjunkturutvecklingen i länet, mäter i år den lägsta. Företagens förväntningar på kommande tolv månader är dock att det kommer att ske en kraftig återhämtning till en historiskt hög småföretagskonjunktur. Det visar Småföretagsbarometern, som presenteras idag av Företagarna, Sparbankernas Riksförbund och Swedbank.

Coronapandemin har slagit hårt mot småföretagen i Sjuhärad och krisen är långt ifrån över, men nu ser de ljuset i tunneln.

– Det är glädjande att se den obotliga optimismen hos småföretagare och deras vilja att utvecklas. Jag är övertygad om att det kommer att vara nyckeln till Sveriges ekonomiska återhämtning efter pandemin. Därför är det viktigt att vi ger företagen de bästa förutsättningarna att vara just den tillväxtmotor vi så väl behöver, säger Mikael Erlandson, regionchef på Företagarna Västra Götaland.

Konjunkturläget i näringslivet har gradvis förbättrats under de senaste tolv månaderna men skiljer sig kraftigt åt mellan olika branscher. Industrisektorn går bra medan konsumentnära verksamheter såsom handel, hotell och restaurang fortfarande i högre grad påverkas av restriktionerna och uppvisar en påtagligt svagare konjunktur och försämrad lönsamhet.

– Många företag och entreprenörer i vårt område har ställt om snabbt. Man har vridit och vänt, utmanat och tänkt nytt det senaste året. Vi ser att det finns en stark kämparanda och ett stort lösningsfokus här i Sjuhärad. Inte för att det är lätt, utan för att det varit nödvändigt, säger Fredrik Engström, kontorschef företagsmarknad Sparbanken Sjuhärad.

Ladda ner Småföretagsbarometern Västra Götaland 2021 här >>>

Dennis Lenberg - ordförande Företagarna Borås, Jennie Sanderton - Swedbank och Joakim Svensson - Rångedala Plantskola ( t v på bilden ovan), intervjuades av P4 Sjuhärad under ett direktsänt inslag.

Pernilla Bruhn och Joakim Svensson (t h på bilden), som äger och driver Rångedala Plantskola:
- Vi har haft en väldigt hög efterfrågan under pandemin, då många har varit hemma och fixat i sina trädgårdar och vi känner igen oss i utmaningen med att hitta arbetskraft, för att möta upp efterfrågan fullt ut. Vi ser positivt på framtiden och tror att trenden med trädgård och odling kommer att bestå. 

Småföretagsbarometern är Sveriges största konjunkturindikator inriktad speciellt på småföretagskonjunkturen och har genomförts sedan 1985. Undersökningen omfattar 4000 företagare inom det privata näringslivet med 1-49 anställda och produceras av Företagarna, Sparbankernas riksförbund och Swedbank.

Fler nyheter från Företagarna