podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Företagarna höll kurs för Lilla Edets kommuns medarbetare

Publicerad 22 dec 2021
Företagarna har genomfört två digitala kurstillfällen för tjänstepersoner inom kommunen med temat ”Företagarnas villkor”. Cirka 70 medarbetare från Lilla Edets kommun deltog på de två tillfällena.
Lars Grenhage, Företagarna och Julia Färjhage (C), kommunstyrelsens ordförande i Lilla Edet

Lilla Edets kommun vill förbättra det lokala företagsklimatet och tillfrågade Företagarna om de ville hålla en kurs med fokus på att öka förståelsen för företagare och deras betydelse för kommunen. Lars Grenhage, ordförande för grannföreningen Företagarna Stenungsund-Tjörn höll två kurstillfällen i december tillsammans med Företagarnas experter på lokalt företagsklimat: Pontus Lindström och Lina Skandevall.

Företagarna ser mycket positivt på att kommunen vill förbättra företagsklimatet och jobba tätt tillsammans med föreningen. Lilla Edet klättrar i Svenskt Näringslivs ranking, men såväl kommun som Företagarna vill naturligtvis förbättra placeringen nummer 229 av 290 kommuner.

Så tänker en företagare – föreläsning med Företagarnas experter

Lina Skandevall och Pontus Lindström, berättade med värme hur företagare tänker, baserat på våra undersökningar med företagare.

Visste du till exempel att enligt undersökningar så är företagare lyckligare? Gladast är de när företaget är lönsamt. Sämst mår de av administration och kontakt med myndigheter.

Företagare vill, som alla människor, känna sig sedda, förstådda och prioriterade. Det är viktigt med snabba svar, oavsett vilket besked det än blir. Det handlar om planering för projekt, anställningar med mera.

Företagare behöver, å sin sida, bli bättre på att förstå den kommunala verksamheten och att beslut kan ta tid – det handlar om lagstiftning och rättssäkerhet i många processer.

Linas och Pontus fem heta tips för ett bättre företagsklimat

  • Ha tydliga styrdokument.
  • En bra dialog – samverkan och växelverkan är en framgångsnyckel. Förståelse behövs från båda håll.
  • Företagaren sover aldrig – ha en vaken hemsida. ”En idé om etablering kan komma mitt i natten – missa den inte!”
  • Tjänstemännens attityd och bemötande är avgörande. Första kontakten företagaren har med en kommun är oftast med tjänstemännen.
  • Snabb och professionell service.

Små- och medelstora företags betydelse för Lilla Edet

Lars Grenhage visade den stora betydelse de små och medelstora företagen har för arbetstillfällen och skatteintäkter i kommunen. 

Avslutande frågestund och uppmaning till kommunens medarbetare

Timmen avslutades med en frågestund. En tydlig uppmaning från både företagare och kommunstyrelsens ordförande till medarbetarna på kommunen var att besöka företagare. Lär känna varandra och var nyfikna på varandras vardag!

Företagarna tackar för inbjudan - Kajsa Jernqvist, näringslivsutvecklare och Julia Färjhage (C), kommunstyrelsens ordförande och vi ser fram emot gott samarbete framöver.

Intervjuer med Lilla Edet-företagare

Under timmen fick deltagarna se korta filmer med fem företagare från kommunen, som berättade om sin vardag och sin erfarenhet av kontakt kommunen. Det blev ett mycket uppskattat inslag.

Medverkande:
Evelina Martinsson, Era Axelsson Fastighetsbyrå
Christian Berg, Lekvall Förvaltning, Frendo/Preem
Agneta Westin, Sköt om dig
Åke Stendahl, Stendahls Bil
Tom Stendahl, Stendahls Bil

 

Fler nyheter från Företagarna