podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Vad kan Företagarna göra för dig som medlem i dessa kristider?

Publicerad 25 mar 2020
Våra företag har stora utmaningar just nu. Den kris som vi nu ser drabbar inte bara vårt område, utan hela världen. Många insatser är på gång från europeiskt, nationellt och regionalt håll för att minska de ekonomiska konsekvenser som följer av coronaviruset.

Men ta det så lugnt det går. Det kommer en tid efter detta. Tyvärr blir det lätt en masspsykos, skadeverkningarna av denna är sannolikt större än viruset i sig.

Vi tänker att vi kan samla de olika aktörerna runt företagen, för att alla ska kunna bidra med sin del, för att ge företagen bättre förutsättningar att klara krisen. Det är viktigt att vi nu jobbar tillsammans.

Det är inte bara regeringen och Riksbanken som presenterar åtgärder för att tackla sviterna av coronaviruset. Också på kommunal nivå fattar man nu många viktiga beslut som kan underlätta för företagen, i Sotenäs strävas mot en ökad ranking, att nu agera är mycket viktigt. - Företagarna tar sig friheten att inkomma med några förslag. Förslagen kan du läsa om här >>>

Behöver Du eller ditt företag hjälp?
Vill du bara ha någon att bolla med, skatter, ekonomi, banken, stöd, bara tankar om framtiden? Mentor, second opinion. Ring någon av oss, så lotsar vi dig vidare, eller kanske vi tar en kopp kaffe eller ett telefonsamtal och pratar.

Alla i styrelsen, finns till din hjälp:

Mikael Andersson, Ordförande, mikael@andersson.us, 073–6333200
Lennart Stenman, Vice ordförande, lennart.stenman@telia.com, 070–3470712
Joakim Haglund, Ledamot, joakim@placeringsradgivarna.se, 070–7346939
Göran Hahne, Ledamot, goran.hahne@telia.com, 070–6294556
Steinar Lund, Ledamot, steinar.kungshamn@svenskfast.se, 076–1051161
Lars Gärdebäck, Ledamot, lasselight@gmail.com, 073–3656501
Klaes Matsson, Ledamot, klaes@abkarit.se, 073–3663673
Håkan Christensson, Suppleant, hakan@klev.nu, 070–6599701
Niklas Larsson, Suppleant, lillaskobutiken@live.se, 076–8711551
Gunilla Mathiasson, Suppleant, infofixat@yahoo.se, 070–7817906
Willy Karlsson, Valberedning sammankallande, willy.karlsson@wkkonsult.com, 070–8225382

Kanske behöver du bara någon annan att prata med?

Är du orolig och behöver någon att prata med kan du ringa till kommunens präster eller diakoner dagtid. Jourhavande präst nås som vanligt på tel. 112 kvällstid och nattetid.

Diakon Laila Lind 0523-37098
Diakon Maria Landgren 0523-33345
Präst Henriet Miell 0523-79604
Präst Gunilla Wartling Falk 0725-706030
Präst Maria Arnborg 070-4420144

Kommunens näringslivsenhet når du enligt följande:

Näringslivsutvecklare: Vxl. +46 523 66 40 00 - Tfn. +46 523 66 47 45
Tomas Larsson Tomas.Larsson@sotenas.se
Micael Gustafsson Micael.Gustafsson@sotenas.se

Glöm inte att ha en bra dialog med banken

Det är extra viktigt att upprätthålla en god kontakt med sin bank för planering av ert likviditetsbehov i dessa kristider. Om du inte har haft möte med din bank, ring gärna och boka det och starta en dialog, ju tidigare banken involveras ju enklare brukar det vara att få gehör. Banken omfattas av en rad regler och formalia, så tänk igenom så du kan hjälpa din kontakt i sin argumentation in i organisationen. Säkerställ att du har uppdaterad bokföring och färska siffror.

Ha kontakt med din hyresvärd

Om man är hyresgäst och har behov att skjuta/ alt/ sänka hyran en tid ska man så tidigt som möjligt kontakta hyresvärden. Alla inser allvaret, en dialog och transparent information är alltid det bästa.

Kan du inte betala alla leverantörer?

Om du har behov att skjuta/ alt/ sänka nivåer på skulder i denna svåra tid, kontakta så snart det går. Leverantörer har givetvis förståelse, men tänk på att de ofta är i samma situation som dig. Alla inser allvaret, en dialog och transparent information är alltid det bästa. Behöver du hjälp kan du kontakta någon juridisk rådgivare som kan bistå dig. Agera så tidigt du kan.

Bra sammanfattad information

Sammanfattad information för företagare finns på Verksamt.se, myndigheternas gemensamma webbplats för företagsinformation och företagstjänster, och givetvis på foretagarna.se

Ekonomisk kris, likviditetsproblem

Börja gärna att ringa någon av oss i företagarna lokalt eller Företagarnas juridiska rådgivning,
E-post: fragaradgivningen@foretagarna.se
Telefonnummer: 0771-45 45 45

Corona råd och stöd till företag

www.foretagarna.se/driva-eget-foretag/corona---rad-och-stod-till-foretag/

Om Du behöver lån, om du riskerar att egenkapitalet kan bli förbrukat, upprätta snarast en kontrollbalansräkning för att skydda dig. Det ger dig ett extra andrum på åtta månader.

Du kan även ringa företagsakuten som samarbetar med Almi. för företag som hamnat i kris och har ekonomiska problem? Om man sätter in rätt åtgärder i tid kan man rädda bolaget.
Vår rådgivare Carin Ramneskär har lång erfarenhet av krishantering. Du når henne på:
carin.ramneskar@almi.se eller 031-779 79 00 , 0771-55 85 00

www.almi.se/vast/foretag-i-ekonomisk-kris/

Skuldsanering, för dig med enskild firma

Det är Kronofogden som handlägger ansökningar om skuldsanering. Myndigheten har information om skuldsanering för företagare.

Om skuldsanering för företagare på Kronofogden.se
Du som driver en enskild firma kan få hjälp genom kommunen att ansöka om skuldsanering hos Kronofogden om ekonomin i företaget är enkel att utreda. Men kommunen måste först göra en bedömning i det enskilda fallet. Kontakta kommunens budget- och skuldrådgivare:
Lena Vilhelmsson, 0523-664590, lena.vilhelmsson@sotenas.se

Regeringens och Riksdagens åtgärder

Regeringens åtgärder för att mildra de ekonomiska effekterna.

regeringen.se    riksdagen.se

Riksbankens åtgärder

Lånar ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna och utökar tillgångsköpen och vidtar åtgärder för att underlätta kreditförsörjningen.

riksbanken.se

Korttidspermittering

Korttidspermittering införs från och med den 16 mars. Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.

Tillväxtverket.se

Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader

Regeringen föreslår att staten tillfälligt tar hela kostnaden för arbetsgivares sjuklöner under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom sjukpenningen.

Slopat karensavdrag

Slopat karensavdrag mellan 11 mars och 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet.

Forsakringskassan.se

Likviditetsförstärkning via skattekontot

Förslaget innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Företagens anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020 men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020.

skatteverket.se

Stöd aktörer inom kultur och idrott

Kultursektorn och idrottsrörelsen får en miljard kronor i extra stöd på grund av de ekonomiska konsekvenser som drabbat sektorerna till följd av det nya coronavirusets spridning. Medlen kommer att tilldelas både små och stora aktörer med verksamheter som förlorar intäkter till följd av begränsningen av offentliga tillställningar. Pengarna kommer fördelas via bidragsgivande myndigheter på kulturområdet och Riksidrottsförbundet.

regeringen.se

Finansinspektionens åtgärder

Sänker den kontracykliska kapitalbufferten till noll Finansinspektionen (FI) sänker det kontracykliska kapitalbuffertkravet för banker från 2,5 procent till 0 procent. Sänkningen motsvarar omkring 45 miljarder kronor. Den görs i förebyggande syfte, för att värna en väl fungerande kreditförsörjning som underlättar för företag och hushåll att upprätthålla produktion, konsumtion och investeringar.

fi.se

Följ utvecklingen på foretagarna.se

Styrelsen Företagarna Sotenäs

Mikael Andersson
Ordförande
0736-33 32 00
mikael@andersson.us

Taggar
Fler nyheter från Företagarna