podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Förslag till Sotenäs Kommun på åtgärder för företagen i Coronakrisen

Våra företag har stora utmaningar just nu. Den kris som vi nu ser drabbar inte bara vårt område, utan hela världen. Många insatser är på gång från europeiskt, nationellt och regionalt håll för att minska de ekonomiska konsekvenser som följer av coronaviruset.

Kartläggningen av det lokala näringslivet bör ske skyndsamt för att får fram underlag för kommunen och skapa en samsyn med andra berörda myndigheter och organisationer, som kan bidra till att stärka näringslivet.

Sotenäs kommun får enligt lag givetvis inte stödja företagen ekonomiskt. Vår främsta tanke blir istället att kommunen kan samla de olika aktörerna runt företagen, för att alla ska kunna bidra med sin del, för att ge företagen bättre förutsättningar att klara krisen. Det är viktigt att vi nu jobbar tillsammans.

Det är inte bara regeringen och Riksbanken som presenterar åtgärder för att tackla sviterna av coronaviruset. Även på kommunal nivå fattas många viktiga beslut som kan underlätta för företagen, I Sotenäs strävas mot en ökad ranking, att agera nu är mycket viktigt.

Företagarna tar sig friheten att inkomma med några förslag:

Skjut upp, minska/eller slopa kostnad för tillsyn

Flera kommuner överväger eller har redan fattat beslutet om att skjuta upp eller helt slopa kostnaden för kontroll- och tillsynsärenden inom samtliga områden för den kommunala myndighetsutövningen.
Det handlar om livsmedel, miljö, brandtillsyn, serveringstillstånd, markupplåtelse etcetera. Kontroller ska givetvis fortsätta göras, inte minst för att förebygga och motverka ökad sprittspridning, Samordna gärna detta så flera kontroller kan ske samtidigt för att spara resurser låt fakturorna vänta.

Betala lokala leverantörer skyndsamt

Skjut upp betalningen för löpande kommunala avgifter i form av till exempel vatten och sophantering. Om kommunen själva har fått fakturor från lokala leverantörer bör de betalas skyndsamt.

Lokala företagare i stället för kommunal regi

Tipsa de lokala företagen om upphandlingar och inköp som sker i grannkommunen. Gör en genomlysning av kommunens verksamheter och se om det finns områden i egen regi som istället kan utföras av lokala företagare.

Tillfälliga kommunanställningar

Inför en vikariepool eller e-tjänst där egenföretagare och personal hos företag med arbetsbrist kan anmäla sitt intresse för tillfällig anställning inom kommunen där det blir arbetskraftsbrist i samhällsviktiga funktioner.

Flexibla återkallanden

Var extra generös med att låta företag återkalla olika ansökningar, utan avgift.

Snabba upp tillståndsprocesser

Vissa företag kan nu tänkas ställa om, bygga om och anpassa, att skyndsamt bevilja tillstånd kan rädda många lokala jobb.

Skjut upp evenemang i stället för att avboka

Särskilt företag inom besöksnäringen och eventbranschen är hårt drabbade av krisen. Undvik att ställa in evenemang som kommunen har inbokat hos lokala företag. Försök istället att hitta ett datum längre fram i tiden och låt de pengar som betalats in stanna hos företaget.

Skjut upp hyror, avgäld och förläng betalningstider även via kommunalt ägda bolag

Kommunen har en avgörande roll som beställare inom kommunala inköp, som fastighetsägare eller hyresvärd för avtal som omfattar en stor del av de mindre lokala underleverantörerna och hyresgästerna.Det är helt avgörande att kommunen och relevanta leverantörer i första ledet skyndsamt ser över möjligheten till att skjuta upp hyror, avgäld, förlänga betalningstider och övriga villkor för att öka likviditeten hos småföretagen.

Dela upp offentliga upphandlingar

Om kommunen behöver göra inköp inom ramen för LOU, försök att dela upp upphandlingarna så att även mindre lokala företag kan lägga anbud. Vid akuta situationer har upphandlande myndigheter möjlighet att göra undantag från lagstiftningen och istället direktupphandla och helst lokalt.

Handla lokalt

Flera kommuner uppmuntrar sina anställda som inte är sjuka eller tillhör en riskgrupp att fortsätta konsumera och handla av de lokala företagen, detta bör Sotenäs med göra.

Tidigarelägg julklapp till kommunanställda

Kommunen skulle kunna ge sina anställda en ”julgåva” Ett presentkort som kan användas hos lokala företag. förslagsvis som kan spenderas innan midsommar. Genom att ge presentkorten redan nu och ha kort giltighetstid kan det lokala näringslivet få en behövlig injektion.

Lots och Kriscoach/Företagsakut som guidar företagare

Kommunerna behöver inrätta en direkt lots eller kriscoach för ortens företagare som har frågor om företagandets fortlevnad och bistå med korrekt guidning till rätt instans för att ytterligare få råd och hjälp.

Öppna uteserveringar tidigare, stäng senare

Många restauranger har en uteservering under den varma årstiden. Genom att tidigarelägga öppningen av uteserveringar samt tillåta dem att användas längre i höst kan kommunen göra det lättare för restauranger och kaféer att få gäster, eftersom de kan sitta ute i friska luften där risken för att bli smittad bedöms vara mindre. I den mån det går bör tillståndsavgifterna för markupplåtelse i form av uteservering och torghandel bör om möjligt reduceras för de företag som har öppet året runt. Man bör ge i varje fall åretruntföretag rejält tilltaga kredittider och vara generös och flexibel med att kräva in pengarna just nu.

Stöd föreningslivet och företag

Vid inställda aktiviteter, ta inte ut avgifter.

Företagarna Sotenäs

Mikael Andersson
Ordförande
0736-33 32 00
mikael@andersson.usRäkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.