headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Politiker i Bengtsfors bjöds på näringsrik tårta och viktiga fakta

Nästan alla företag är småföretag. Därför måste det lokala företagsklimatet utgå från de små företagens villkor och förutsättningar. Företagarna Bengtsfors bjöd in sina medlemmar och kommunens tjänstemän och politiker för att ta del av en näringsrik tårta och den färska rapporten Företagarfakta, med fakta om företagandet i Bengtsfors kommun.

Har det blivit enklare eller svårare att vara företagare i Bengtsfors kommun?

Under tårtkalaset diskuterades vilka områden som fungerar riktigt bra, vilka som kan förbättras och vilka som kommit en bit på väg, men som inte nått ända fram än.

– Vi hade en bra dialog mellan företagare och kommunrepresentanter. Mötet var välbesökt och på plats fanns kommunalrådet samt övriga politiker, näringslivsutvecklaren, kommunchef, ekonomichef, upphandlingsansvarig för kommunen m.fl. Företagare i Bengtsfors är i stort sett nöjda med att vi har en nära kontakt med kommunen, både med tjänstemän och politiker. Vi finner att det är enkelt att få kontakt med kommunrepresentanter, vilket är en av fördelarna med att bo och driva företag i en liten stad där alla känner alla. Vi diskuterade dock att vi behöver ett starkare samarbete med skolan samt en bättre dialog mellan skolan och näringslivet.

- En del företagare har även förmedlat att upphandlingsprocessen inte alltid fungerar så bra och att de önskar mer stöd från kommunen vad gäller upphandling. Vi tycker att det är viktigt att kommunen upphandlar med de lokala företagen så mycket som möjligt, det gynnar oss alla som bor och jobbar i kommunen, säger Stephanie Brodeur Flink, ordförande i Företagarna Bengtsfors.

Företagarnas rapport Företagarfakta 2020 ger en unik inblick i det lokala företagandet i samtliga Sveriges 290 kommuner. I var och en av rapporterna – en för varje kommun  listas 24 olika indikatorer i kommunen rörande företagande, arbetsmarknad, näringar och demografi. Den data som ligger till grund för rapporterna har hämtats från bland annat SCB, Arbetsförmedlingen, Retriever och Företagarnas panel.

Nästan hela styrelsen var på plats. De goda tårtorna kom från Marielles kök i Åmål.

Foto: Anna Green

 

Bilden visar andel av kommunala skatteintäkter per sektor i Bengtsfors kommun

 

 

 

Rapporten Företagarfakta Bengtsfors kan du ladda ner här

 

 

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap