headphones newspaper video-player
Årets Företagare i Uddevalla 2019 - Från vänster Kent Andreasson Ordf. Företagarna, Sophie Carling Uddevalla Kommun, Elisabeth Carlsson LastväxlarCarlsson, Rolf Carlsson LastväxlarCarlsson, Thomas Eriksson Swedbank, Elving Andersson KFO Uddevalla Kommun, Ingvar Lindsta Brevutdelare

Högtidsmöte i Uddevalla

Onsdagen den 23 oktober var det dags för Företagarna Uddevallas årliga Högtidsmöte där lärlingar och mästare erhöll sina Gesäll- och Mästarbrev. Under traditionsenliga former utsåg vi Årets Företagare i Uddevalla 2019. Utmärkelsen gick till Rolf och Elisabeth Carlsson, LastväxlarCarlsson. Företagarna Uddevallas högtidsmöte fortsatte sedan i festens tecken med middag och senare mingelbar.

Mästare

Från vänster
Kent Andreasson Ordf. Företagarna, Zakaria Alkhatib, Caroline Bergholtz, Ingvar Lindsta Brevutdelare

Gesäller

Från vänster
Kent Andreasson Orf. Företagarna, Thomas Eriksson Swedbank, Wilma Johnsson, Agnes Johansson, Jessica Edell, Caroline Larsson, Anette Juhlin, Lovisa Grunnan, Ingvar Lindsta Brevutdelare

Film: LastväxlarCarlsson

Partners 2020
Utställare 2020