headphones newspaper video-player

Bohusbanan – utveckla eller avveckla?

I januari anordnade Företagarna, Fastighetsägarna och Sveriges Byggindustrier en stor lyckad konferens på Bohusgården i Uddevalla med temat Bohusbanan, utveckla eller avveckla? Konferensen kraftsamlade över 100 deltagare, varav fyra riksdagspolitiker, många kommunala politiker och tjänstemän längs sträckningen och självklart företagare och fastighetsägare i regionen.
Publicerad 25 jan 2018

Bohusbanan måste bli en del av politikernas agenda

Under en mycket lång tid har avsaknad av investeringar i både underhåll och nya spår drabbat tågtrafiken i Bohuslän. Detta är något som hämmat tillväxten i området. Företagarna, Fastighetsägarna och Sveriges Byggindustrier bjöd därför in till konferens då organisationerna vill få upp ämnet på politikernas agenda.

Bilden: Arrangörerna Pernilla Irewährn, regionchef Uddevalla, Sveriges Byggindustrier, Torbjörn Sjögren, biträdande näringspolitisk chef, Fastighetsägarna, Kent Andréasson, ordförande Företagarna Uddevalla

En upprustad Bohusbana för arbetsmarknaden och fossilfria transporter

Konferensen syftade till att lyfta två perspektiv: dels arbetsmarknadsregionen Göteborg, där stora delar av Bohuslän numera räknas befinna sig, och därmed den pendlingsmöjlighet som bör säkras, och dels den större frågan om person -och godstrafik som på ett snabbt, säkert och miljömässigt hållbart sätt skall ta sig mellan de två städerna Oslo och Göteborg. Idag sker huvuddelen av transporter med bil och lastbil. Ett dubbelspår mellan städerna är av intresse för hela Sverige.

Bohusbanan finns inte med i Trafikverkets nationella transportplan

Under konferensen fick deltagarna olika kunskap om Bohusbanan från Jernbanedirektoratet i Norge, Region Väst Trafikverket, Västra Götalandsregionen och Västsvenska Handelskammaren. Klart och tydligt är att Bohusbanan inte finns med i Trafikverkets nationella transportplan som styr bland annat finansiering av järnvägar och några större investeringar kommer inte att ske det närmaste decenniet. Göteborg-Oslo är planerad över Dalsland, enligt ett beslut från 1992.

Bilden: Björn Egede Nissen, Senior rådgivare, Jernbanedirektoratet i Norge, Bengt Rydhed, stf regionchef Region Väst Trafikverket, Max Falk, infrastrukturstrateg, Västra Götalandsregionen och Stefan Gustavsson, näringspolitisk chef, Västsvenska Handelskammaren.

Fortsatt lång restid trots åtgärder

Några mindre åtgärder är planerade Bohusbanan, till exempel ett mötesspår i Grohed. Det innebär att det kan gå två avgångar i timmen mellan Uddevalla-Göteborg istället för en. Men restiden kommer fortfarande att vara dryga 70 minuter. Därför kan inte tåget konkurrera med bil eller buss.

"Bohusbanan måste rustas upp för att förbättra företagens förutsättningar! För att bli en del av Göteborgs arbetsmarknadsregion behövs förkortade restider." menar Kent Andréasson, ordförande Företagarna Uddevalla.

 

 

Ny rapport om vilket spår som är mest lönsamt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv

Analysföretaget Industrifakta har fått i uppdrag av Företagarna, Sveriges Byggindustrier och Uddevalla kommun att ta fram underlag för vilken spårsträckning mellan Göteborg-Oslo, som är mest lönsam ur ett samhällsekonomiskt perspektiv: Bohusbanan eller spår genom Dalsland.

Rapporten är i sitt slutskede, men Industrifakta kunde presentera några slutsatser redan på konferensen. Enligt deras beräkningar skulle kostnaden för att bygga nya spår vara i princip identiska för både Bohusbanan och spår genom Dalsland. Detta trots att dubbelspår Göteborg-Trollhättan redan är klart och i drift.

Vidare visade deras kalkyl visade att det är fördel för Bohusbanan - den kalkylerade nyttan var mer än dubbelt så stor jämfört med Dalslandsspåret. Det var även fördel för Bohusbanan avseende utveckling av arbetsmarknaden. Viktigt att nämna är dock att den siffran är svårare att jämföra, då dubbelspåret till Trollhättan redan är klart och kan inte tillgodogöra sig den delens fördelar i kalkylen. Gällande barriäreffekter och alternativ användning av marken visade analysen viss fördel för Dalslandsspåret.

Rapporten får ses som ett bra inlägg i debatten gällande spårdragning och det är såklart intressant att fortsättningsvis höra till exempel Trafikverkets resonemang.

Här kan du läsa rapporten

Politikerna i kommunerna längs Bohusbanan måste tala med enad röst

"Det finns ett stort engagemang, men nu måste Bohusläns politiker göra något också. Jag hoppas att detta kan vara ett startskott", Kent Andréasson, ordförande Företagarna Uddevalla.

Det avslutande panelsamtalet visade goda intentioner från samtliga deltagare och en del intressanta inspel kom upp. Lars-Arne Staxäng (M), riksdagsledamot, menade att Norge skulle kunna ta en del av finansieringen av Bohusbanan. Flera politiker lyfte själva att måste gå samman och med enad röst föra en talan för Bohusbanan. Miguel Odhner (S), kommunstyrelsens ordförande Kungälv, efterlyste och inbjöd till ett långsiktigt samarbete mellan kommunerna för att se till att Bohusbanan kommer in i den nationella transportplanen: "Det går, bara vi bestämmer oss!"

Bilden från vänster: Jessica Barck, moderator, Fredrik Christensson (C) riksdagsledamot, Lars-Arne Staxäng (M) riksdagsledamot, Lars Tysklind (L) riksdagsledamot, Tina Ehn (MP) ersättare regionutvecklingsnämnden, Magnus Jacobsson (KD) ledamot Uddevalla kommunstyrelse och  ledamot regionutvecklingsnämnden, Jan Alexandersson (V) ledamot regionutvecklingsnämnden och ersättare regionstyrelsen, Miguel Odhner (S) ordförande Kungälv kommunstyrelse, Max Falk, infrastrukturstrateg Västra Götalandsregionen.

Ny konferens i januari 2019

En ny uppföljande konferens är planerad till 21 januari 2019.

Mediarapportering från mötet

Sveriges Radio rapporterade från mötet: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=125&artikel=6862503

Bohusläningen artikel

Fler nyheter från Företagarna

Mindre bonus och mera malus

Lägre klimatbonus för laddhybrider och ett pristak för elbilar som kan få bonus är två av nyheterna när regeringen föreslår skärpta styrmedel av fordon.

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden


Krönikor från våra politiska experter