podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Mer optimistiskt bland småföretagen i Västernorrlands län

Publicerad 16 jun 2022
Efter fyra år med avmattad småföretagskonjunktur i Västernorrlands län har det nu vänt uppåt. Både nyanställningarna och efterfrågan på småföretagens varor och tjänster ökar. Inför det kommande året är länets småföretag fortsatt optimistiska. Det visar Småföretagsbarometern, som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.
Småföretagsbarometern presenterades under onsdagen i Sundsvall och under torsdagen i Örnsköldsvik

- Småföretagen har återhämtat sig efter en lång tid av pandemi och fjolårets mycket svaga konjunkturläge. Detta visar återigen att uthålligheten och kraften i de mindre företagen är landets tillväxtmotor. Småföretagen har dock varit pressade av ett högt kostnadsläge under lång tid vilket kan riskera företagens mycket optimistiska framtidstro. För att konjunkturläget ska fortsätta stärkas krävs det att företagen får rätt förutsättningar framåt att skapa jobb och tillväxt, säger Joakim Sjöstedt, regionchef Företagarna Västernorrland.

För att konjunkturläget ska fortsätta stärkas krävs det att företagen får rätt förutsättningar framåt att skapa jobb och tillväxt

Fler vill nyanställa och både efterfrågan och omsättning ökar

Bakom uppgången finns en återhämtad tillväxttakt i både sysselsättning, omsättning och orderingång. 12 procent av företag har anställt fler medarbetare medan 6 procent har minskat personalstyrkan, drygt fyra av tio företag (45 procent) har ökat sin omsättning och 41 procent har en ökad efterfrågan medan orderingången minskat hos 29 procent. Prognosen för alla tre områdena är en fortsatt tillväxt.

Samtidigt har 41 procent av länets företag tvingats tacka nej till order det senaste året, en ökning från 31 procent i fjol, samma nivå som rikssnittet. Främsta anledningen är att de redan har mer att göra än vad de hinner med, vilket 45 procent svarat, en marginell nedgång från i fjol, (46 procent). 

Nio av tio företag växa

För andra året i rad backar tillväxttakten i företagens lönsamhet och är fortsatt på en negativ nivå. Därmed infriades inte fjolårets höga prognos, sannolikt en effekt av högre kostnader bland annat till följd av det oroliga världsläget. Ett sätt att möta detta är att höja priserna vilket 74 procent av länets företag planerar för, i fjol gav 45 procent samma svar. Trots utmaningar vill nio av tio företag växa men det finns hinder, främst att hitta rätt medarbetare, vilket 41 procent av företagen svarat. En markant ökning från i fjol då 23 procent gav samma svar.

HÄR kan du ladda ner läns- och riksrapport av Småföretagsbarometern. 

Fler nyheter från Företagarna