headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Sollefteå står upp för företagarna

I ett försök att förenkla för kommunens företagare som säljer tobak har Sollefteå visat att det går att vara flexibel. För det får kommunen nu kritik av Länsstyrelsen.

Sollefteå kommun har hamnat på kant med Länsstyrelsen i Västernorrland över tillämpningen av den nya tobakslagen. Den har varit i kraft sedan i somras och säger att kommunerna dels ska begära in tillståndsansökningar från dem som säljer tobak, dels göra en prövning av de sökandes lämplighet utifrån ekonomisk skötsamhet och tidigare brottslig belastning. Denna nya ordning betyder både mer administration och ökade kostnader i form av avgifter för företagen och en hel del merarbete för kommunerna. Tidigare räckte det med att de som säljer tobak anmälde detta till kommunen.

Onödigt begära in uppgifter som redan finns

Sollefteå kommun menar att det är möjligt att agera efter eget huvud utifrån syftet med den nya lagen. Det handlar om att ha en kontrollerad försäljning och att ingen ska sälja olaglig tobak. I en intervju med Svenskt Näringsliv i oktober säger Maria Söderlund, som är chef för Sollefteås miljö- och byggenhet, att kommunen i och med tillsyn både 2017 och 2018 redan har alla uppgifter om handlarna som säljer tobak i kommunen och därför inte behöver tillståndsansökningar.

− Vi kan inte administrera ihjäl våra företagare och man kan inte heller utgå från att folk vill fuska, säger hon i intervjun.

Regelförenkling är viktig

I en kommentar på Sollefteå kommuns webbplats nyligen utvecklar Maria Söderlund resonemanget.

− Vi känner redan alla dessa handlare och genomför kontinuerlig tillsyn. Därför har vi nöjt oss med de uppgifter som vi redan har och har granskat företagens ekonomi. Det vi nu får kritik för är att vi inte åter begärt in uppgifter som vi redan har och dessutom inte startat tidskrävande utredningar om vem som anses ska ha betydande inflytande bland de 26 butiker som finns i kommunen, säger hon.

Roger Johansson, ordförande för samhällsutvecklingsutskottet i Sollefteå, sluter upp bakom miljö- och byggenhetens ståndpunkt.

− Vi har diskuterat frågan politiskt i samhällsutvecklingsutskottet och vi är alla överens om att vi fullt stöttar förvaltningens tolkning, säger han i en kommentar på samma sida.

Bra kommunal service till företag

Länsstyrelsen i Västernorrland är dock av en annan mening och har inlett ett tillsynsärende mot Sollefteå, vilket f-plus har rapporterat om. Enligt Länsstyrelsen är det ett problem att kommunen inte begärt in skriftliga ansökningar från de handlare som säljer tobak.

Företagarna anser att regelförenkling inte bör motarbetas på det sättet.

− Politikerna och tjänstemännen i Sollefteå kommun ska ha en stor eloge att de vågar ifrågasätta strukturerna kring nya regler och i stället försöker hitta vägar att förenkla för företagen samtidigt som man inte gör avsteg från att kontrollera tobaksförsäljning. Det finns ingen motsättning mellan en korrekt myndighetsutövning och en god och hjälpande service mot företagen. Den insikten behöver även Sveriges lagstiftare nås av, säger Pontus Lindström som är näringspolitisk expert på Företagarna.

Höga avgifter slår mot små handlare

Företagarna anser att den nya tobakslagen redan från början varit illa utformad. När den började gälla sommaren 2019 tvingades många restaurangägare och handlare bli rökpoliser och kontrollera att ingen rökte på allmän plats flera meter bort från deras entréer. Dessutom tillkom alltså nya höga avgifter för att få sälja tobak. Den nya tillståndsavgiften tillsammans med den årliga tillsynsavgiften landar i de flesta kommuner på cirka 15 000 kronor vilket gör att många små butiker helt enkelt slås ut.

− Om statens syfte med den nya lagen var att försvåra företagandet och ytterligare öka regelbördan för hårt arbetande handlare så har man lyckats med bravur. Om det inte var syftet så behöver man göra ett rejält omtag och se över tobakslagens utformning, säger Pontus Lindström.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap