headphones newspaper video-player
LIVE på fredag - allt om Brexit för företagare

"Fungerande telefoni borde vara en självklarhet"

Bristande uppkoppling är ett högst närvarande problem som slår hårt mot vardagslivet och möjligheten att driva företag på många platser i Sverige. "Man ska inte behöva flytta för att telefonen inte fungerar" säger Carina Jonasson, företagare i Ånge.
Publicerad 28 dec 2020

Videomöten som bryts eller inte går att genomföra, ett vanligt samtal om inte går att koppla fram eller oändliga promenader i trädgården för att få några pluppar på displayen. Bredband, vad är det? För företagare i glesbygd är sådana självklarheter inte alltid självklarheter, trots att vi går in i året 2021.

carina-ange-rund.png

Carina Jonasson är ordförande i Företagarna Ånge och driver företaget Recondconcept. Hon menar att en fungerade, godkänd och kvalitativ telefonkommunikation även på landsbygden är en självklarhet  för att det ska gå att bedriva företag på ett vettigt sätt. Men i hennes trakter har den bristande mobiltäckningen under flera månader varit ett stort bekymmer, något som  påverkat hennes och andra företagares vardag mycket. 

Affärssamtal hemifrån katastrof

Arbetspassen har ofta börjat med sökandet efter ett ställe där internetuppkopplingen eller åtminstone telefonin fungerar.

- Man får försöka hitta en plats i lokalen eller ibland ute där man kan stå och få kontakt med nätet. I värsta fall får man ta bilen till en bättre plats för ett samtal. Utlandssamtal upplever jag bryts ibland. Affärssamtal hemifrån kan vara katastrofalt och speciellt nu när vi ska arbeta hemifrån, berättar Carina Jonasson.

De aktua problemen med telefonitäckningen i kommunen pågick från sensommaren ända fram till december. Sedan dess har en stor driftstörning kring Ljungaverk kunnat avhjälpas, skriver Sundsvalls tidning i mellandagarna.

Men många glesbygdsområden har fortfarande ett stort behov av tryggare telefonitäckning och därtill bredband.

"Hela landet ska leva"

- Hela landet ska leva. Man ska inte behöva flytta på grund av en sådan sak att telefonin och internetuppkopplingen inte fungerar. I det i övrigt så tekniska land som vi lever borde vi inte ens behöva diskutera detta, utan det borde vara en självklarhet, säger Carina Jonasson och tillägger att det också är ett problem att endast Telia fungerar. Kommer någon med en annan operatör så har de ingen täckning.

Joakim Sjöstedt rund 15opx.pngJoakim Sjöstedt, regionchef i Företagarna Västernorrland, fyller i:

– Då vi har relativt långa avstånd till arbetsplatser, kunder och leverantörer är vi helt beroende av att mobiltäckningen är god för att vi ska kunna vara effektiva och konkurrenskraftiga. För vår trygghet att kunna leva, bo och verka i regionen förutsätter det också en god infrastruktur vad gäller tele- och datakommunikationen.

Regeringen har tagit fram en bredbandsstrategi – för ett helt uppkopplat Sverige 2025. Att arbetet når i mål och att inte företagare i glesbygden, än en gång, hamnar utanför är grundläggande menar Företagarna som aktivt driver frågan om fungerande mobiltelefoni och bredbandsuppkoppling, bland annat genom Bredbandsuppropet. 

Målen i bredbandsstrategin

År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet. År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

 

Mobiltäckning: Lägsta frekvens ska täcka 80 procent av ett län

Post och telestyrelsen (PTS) ställer krav på täckningsgrad för operatörerna i de lägsta frekvensbanden. För 450 MHz-bandet, den lägsta frekvensen, har PTS som krav att man ska täcka minst 80 procent av landytan i varje län.

Täckning i det här fallet innebär dock enbart möjligheten att prata i telefonen utomhus. Det finns inget som rör inomhusanvändning och bredbandskapacitet i detta krav.

Upp till en tiondel av ytan i ett område som räknas som "täckt" tillåts dessutom i praktiken sakna täckning. Detta, konstaterar PTS själva, gör att man lokalt inom de områdena som anses täckta ändå kan sakna täckning till exempel om man befinner sig i radioskugga bakom ett berg eller större byggnad. Källa: PTS.se

Fler nyheter från Företagarna

Regeringen rattar om i stöden

Företagarna välkomnar att regeringen nu rättar till en del uppenbara brister i coronastöden till drabbade företag. Viktigast av allt är dock att pengarna betalas ut.

Beredskap för bredare nedstängning

Med regeringens förslag om ytterligare begränsningsåtgärder med stöd av den tillfälliga pandemilagen blir det möjligt att stänga ner fler verksamheter.

Höj tempot i den digitala omställningen

Digitalisering är en prioriterad fråga för EU-kommissionen och för regeringen. Företagarna anser att den bör fokusera på att underlätta för mindre och växande företag.

Mer från hela Sverige


Krönikor


Coronakrisen