För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Nytt projekt stärker småföretag i glesbygd

Publicerad 17 okt 2022
Nytt projekt stärker småföretag i glesbygd med hjälp av effektiv digitalisering och kompetensutveckling.
Mats Johansson, projektledare från Institutionen för datavetenskap, Martin Bergvall, verksamhetschef för Akademi Norr och Ulf Hedestig, utbildningssamordnare på Institutionen för Informatik vid Umeå universitet. Foto: Magnus Mikaelsson.

Umeå universitet och Akademi Norr har tillsammans med Företagarna i Norr- och Västerbotten samt Åsele, Arvidsjaurs och Överkalix kommuner beviljats EU-medel för att kartlägga kompetensbehov och hitta nya metoder för att hjälpa småföretag i glesbygd att bättre kunna nyttja digitaliseringens möjligheter.

– Studier om de riktigt små företagens villkor och verklighet visar att den digitalisering som sker ofta riktar in sig på administrativa funktioner och att få mikroföretag väljer att föra in digitala verktyg för att utveckla sina verksamheter och affärer, berättar Mats Johansson, projektledare från Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet.

Viljan att växa är dock stor hos många av mikroföretagen, främst i mycket glesa landsbygdskommuner, men kompetensbrist och tillgång till lämplig arbetskraft ses ofta som stora hinder, något som projektet nu kommer att titta närmare på.

– Under projekttiden bygger Akademi Norr tillsammans med Umeå universitet och Företagarna en gemensam operativ samverkansplattform för kompetensförsörjning mellan offentlig sektor och näringsliv på landsbygden. Vi börjar med att inventera och analysera behoven för att sedan ta fram anpassade kompetensinsatser, säger Martin Bergvall, verksamhetschef för Akademi Norr och lärcentersamordnare i projektet.

Projektet ska även arbeta med att utveckla nya typer av kompetenshöjande insatser där universitet, tillsammans med lokala utbildningsaktörer, gemensamt kommer att driva såväl kursutveckling som genomförande av utbildningarna. Nya former för både genomförande och examination av utbildningsinsatserna, för att förenkla för representanter från mikroföretag att delta, kommer också att testas och utvärderas.

– En viktig del i det övergripande arbetet är att tillgängliggöra forskning inom bl a digitalisering, digitala affärsmodeller och entreprenörskap för mikro- och småföretagare i glesbygd. Det finns oerhört mycket kunskap som i dagsläget inte kommer småföretagen till nytta på ett bra sätt och det vill vi förändra genom att stärka kontakten mellan forskare och småföretagare, berättar Ulf Hedestig, utbildningssamordnare på Institutionen för Informatik vid Umeå universitet.

Projektet är riktat mot företag i norra halvan av Sverige där det bl a kommer att arrangeras ett antal seminarie- och nätverksaktiviteter på orter runt om i upptagningsområdet. I Åsele, Arvidsjaur och Överkalix ska projektet dessutom testa en platsbaserad digital affärsplattform utvecklad vid Umeå universitet i syfte att främja utvecklingen av och öka kunskapen kring digitaliserade affärer.

– Vi är övertygade om att många småföretagare på mindre orter och på landsbygden skulle kunna utveckla sina affärer betydligt genom att nyttja digital teknik på ett mer strategiskt sätt, avslutar Jonas Nordin, regionchef på Företagarna Västerbotten.

Projektet som ska avslutas i oktober 2023 har en budget på 2 miljoner och finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Företagarna i Norrbotten, Företagarna i Västerbotten.

För mer information, kontakta projektledare Mats Johansson:
E-post: mats.johansson@umu.se
Tel: 070-585 87 07
https://www.umu.se/personal/ma...

Text: Magnus Mikaelsson

Fler nyheter från Företagarna