headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Restaurang Bodegan Umeå

Förberedande Företagarråd

Hösten första förberedande Företagarråd tillsammans med Umeås entreprenörer har gått av stapeln.

Efter en lång tid av för många stort förändringsarbete under pågående pandemin, så lyftes många viktiga områden av företagande att stödja och jobba innovativt för. Besöksnäringen utan både flyg och mässor/konferens är utsatt på många sätt, därav även många underleverantörer som ställt om på något sätt för att överleva.

Fokus ligger nu på engagemang och att ta nya starka tag för att arbeta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Umeås företagare att komma vidare.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap