podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - dagsfärska nyheter om företag i hela Sverige

Företagarrådet

Företagarrådet är ett nystartat dialogforum mellan medlemsorganisationen Företagarna och Umeå kommun för att skapa bättre förståelse för varandras utmaningar.

Rådet träffas fyra gånger per år där två möten sker med tjänstemän från kommunen och två möten tillsammans med politik och tjänstemän via Närings- och planeringsutskottet.

Tanken är att det nya rådet ska ge företagare en tydlig ingång och plattform för att lyfta frågor till kommunen, som i sin tur får en kanal att diskutera utveckling och att informera om frågor som berör företagare. Rådets uppgift ska vara att föra fram viktiga företagarfrågor till kommunen, där rådet ska ha kontakt med både tjänstemän och politiker.

Exempel på frågor som rådet kommer diskutera är upphandling, snedvriden konkurrens, tillstånd, mark, kompetens och myndighetsutövning.

Har du en fråga som du vill att vi lyfter? Kontakta styrelsen på umea@foretagarna.se 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Företagarnas Nätverk

Med kraften i nätverket av 60 000 företagare kan våra medlemmar utbyta kunskap, hitta synergier för varandras affärer och tillsammans skapa ett bättre företagsklimat.

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.