För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Värmländska småföretagare ser hoppfullt på framtiden

Publicerad 28 jun 2022
Småföretagskonjunkturen i Värmlands län har återhämtat sig efter den kraftiga nedgång som inleddes år 2020, men företagen i länet har haft den svagaste konjunkturutvecklingen i landet under året som gått. Företagens prognoser på ett års sikt är dock optimistiska, med förväntningar om en ökad tillväxttakt.

Småföretagen drabbades hårt av coronapandemin i Sverige och i årets rapport av Småföretagsbarometern såg man att de Värmändska företagarna hade det tuffare att återhämta sig i jämförelse med de andra länen. 

– Man har inte riktigt återhämtat sig efter pandemin. Det beror dels på gränshandeln som är otroligt viktig för värmländska näringslivet, säger Företagarnas regionchef Eva Cooper till SVT.

Positivt sysselsättningstillväxt 

Sysselsättningstillväxten i Värmland har ökat, men är för andra året i rad på en negativ tillväxtnivå. Det är således fortsatt en större andel företag som minskat sin personalstyrka än som har ökat antalet anställda under de senaste tolv månaderna. Företagen förväntar sig dock en kraftigt ökad tillväxttakt i sysselsättningen under de kommande tolv månaderna.

Bilaga. Sysselsättningsutvecklingen (nettotal) i Värmlands län och riket 1995–2022

 

Orderingången, omsättningstillväxten och tillväxten av lönsamhet hos länets företag har ökat kraftigt under de senaste tolv månaderna, men tillväxttakten är svagare än rikssnittet. Trots den goda orderutvecklingen tror företagen på en avmattad tillväxttakt under de kommande tolv månaderna.

- Tittar man historiskt sett så brukar Värmland ligga något svagare än rikssnittet men det här är en ovanligt låg nivå, säger Eva Cooper. 

Goda utsikter för att expandera på sikt 

Företagen i Värmlands län upplever liknande möjligheter att växa som i fjol. 70 procent av dem uppger att de har goda utsikter att expandera på sikt. Motsvarande andel för riket som helhet är 69 procent. Omkring nio av tio företag i länet vill växa. 

- Det främsta tillväxthindret i Värmlands län är bristen på lämplig arbetskraft. Även skatter och politisk oförutsägbarhet är betydande hinder för tillväxt bland småföretagen i länet, säger Cooper avslutningsvis. 

Läs hela rapporten här

Taggar
Fler nyheter från Företagarna