podcast news play företagaren I media förmån faq

Ny undersökning visar: Värmländska företagare har högt förtroende för regionens politiker

Företagare i Värmland har ett stort förtroende till sina regionspolitiker visar en rykande färsk undersökning från Företagarna.
Publicerad 4 feb 2022

Inför valet 2022 har Företagarna låtit Novus opinion intervjua 3000 småföretagare i Sverige med 1-49 anställda om deras förtroende för politiker och vilka frågor som de anser är viktigast just nu. 

I valundersökningen fann man att de värmländska regionpolitikerna fått höga förtroendesiffror av företagare i länet. 

- De värmländska regionpolitikerna kan glädjas över att man har bland de högre förtroendesiffrorna bland sina företagare i landet, säger Företagarnas regionchef i Värmland, Eva Cooper

Gott företagsklimat lika viktigt som vård och omsorg

Undersökningen fastslog dessutom det faktum att företagare i Värmland värderar den politiska frågan om näringsliv och företagande högt, högre än de flesta andra län i Sverige.

- Ett gott företagsklimat i länet är för företagare lika viktigt som vård och omsorg, förklarar Cooper. 

Däremot anser majoriteten av de värmländska småföretagen att företagsskatterna är för höga och likaså kostnaderna för att ha personal.

- Om de regionala politikerna lyckas påverka sina partier till att sänka arbetsgivaravgifterna och företagsbeskattningen, alltså de områden som företagare i Värmland prioriterar högst för förbättring, kan förtroendet stärkas ytterligare, menar Eva Cooper och tillägger:

- Men trots allt anser företagare i Värmland att politiker har låg kunskap om hur det är att driva företag.

Företagare står för 28 procent av skatteintänkterna 

Företagarna anser att en politik som syftar till högre sysselsättning, tillväxt och utbyggd välfärd måste inkludera och uppmuntra till jobb- och värdeskapande i småföretag. Småföretagen står för 28 procent av skatteintäkterna i de Värmländska kommunerna. Av statens dryga 1 200 miljarder i årlig budget kommer en betydande del från företagares verksamhet. Små och medelstora företag svarat för fyra av fem nya jobb sedan 1990. Fler personer arbetar i sådana företag än i någon annan kategori av företag eller organisation – två miljoner människor.

Ett bättre företagsklimat betyder fler arbetstillfällen, ökat välstånd och nya varor och tjänster som underlättar vardagen för alla. Endast då kan vi skapa ett samhällsklimat som bygger på gemensam tillit och insikten om att vi enbart tillsammans kan bygga framtidens välstånd.

LÄS ÄVEN: Småföretagsbarometern 2021.

Fler nyheter från Företagarna

Ovärdigt pensionsdrama

Företagarna oroas över att partierna ägnar sig åt en budstrid som äventyrar hela pensionssystemet, i stället för att agera långsiktigt och principfast.

Företagarnyheter från hela Sverige


Lyssna på Företagarpodden

Krönikor från våra politiska experter

Möt tre av Sveriges 500 000 jobbskapare

Företagarna Granskar

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.