headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag
Patrik Ekman driver flera företag som drabbats hårt av coronapandemins följder. Foto: Pressbild

Ekman Event drar skatteverket inför rätta

Ekman Event är ett av många företag som drabbats hårt till följd av coronapandemin. Efter att ha lagt ner otaliga timmar på ansökan om stöd så kom regelsmällen.

Kulturbranschen är en av de branscher som krisen slagit hårdast mot. För Ekman Event skulle omställningsstödet därför bli ett viktigt och välkommet tillskott. De olika stöden som företaget ansökt om, och var berättigade till, var emellertid inte möjliga att kombinera och omställningsstödet blev därmed avsevärt lägre än vad de räknat med.

Patrik Ekman (VD) anser att det finns ett systemfel i reglementet kring omställningsstödet och att samma krav på företagen avseende regelefterlevnad även bör gälla för Skatteverket. 

Därför drar Ekman Event nu Skatteverket inför rätta.

Läs artikeln i sin helhet här

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap