headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Brottsligheten inte har tagit paus under coronakrisen

Brott och otrygghet har blivit ett allt större problem för företagarna och regeringen verkar inte kunna stävja brottsligheten. Hot och rån, återkommande stölder och nedlagda utredningar har blivit vardag för en del företagare. Det har gått så långt att mer än var tionde företagare har övervägt att helt lägga ned sin verksamhet som en konsekvens av brottsligheten. Detta är en fullständigt oacceptabel och ohållbar verklighet.

På kvällsnyheterna och i medias pushnotiser påminns vi om att den allra grövsta brottsligheten inte har tagit paus under coronakrisen. Viktiga frågor för företagare är inte bara skatter och regelförenklingar. Trygghetsfrågan har de senaste åren seglat upp som en av de viktigaste frågorna för företagen. Brottsligheten påverkar allt fler regioner och och branscher som tidigare inte varit lika utsatta. Företagarnas medlemmar visar i undersökning efter undersökning på en brottsproblematik som blivit allt mer påtaglig för den enskilda företagaren. Företagare i särskilt utsatta områden vittnar om att en så pass utbredd otrygghet råder - att något så grundläggande som att ta sig till och från jobbet blir en utmaning.

Hot och rån är inte de enda orosmolnen. Mängdbrotten, som stölder, inbrott, skadegörelse och bedrägerier utgör stora problem för verksamheterna. Samtidigt är företagarna uppgivna för att det inte lönar sig att anmäla dessa brott som nästan uteslutande resulterar i en nedlagd utredning.

Brott och otrygghet hämmar inte bara företagens tillväxt och utveckling. När var tionde företagare övervägt att lägga ned verksamheten till följd av brottsligheten så går arbetstillfällen förlorade och den lokala tryggheten minskar ännu lite till utan företagens närvaro.

Om detta skriver Pontus LindströmExpert lokalt företagsklimat och brott mot företag, Företagarna och Eva CooperRegionchef Värmland i  Nya Wermlands-Tidningen.

Läs hela artikeln här

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap