För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Hållbarhet, vad är det?

Publicerad 9 apr 2021

Vi kommer att titta lite närmare på några aspekter av hållbarhet:

 • Cirkulär och linjär ekonomi
 • Vad kan jag som företagare och/eller privatperson göra
 • Avfallstrappan
 • Förpackningar
 • Cleen loop
 • Förbränning och deponering
 • Läs och lyssnartips

Cirkulär ekonomi

Vad är då cirkulär ekonomi?

Enkelt uttryckt kan man säga att en cirkulär ekonomi är motsatsen till den traditionella, linjära ekonomin som vi har idag. Istället för att tillverka, köpa, använda och sedan slänga sakerna, utnyttjar man i en cirkulär ekonomi allt som man tillverkat så länge det går. Och när sakerna är förbrukade återanvänds och återvinns så mycket som möjligt om och om igen – allt för att tära mindre på jordens resurser och minska vårt avfall. Ett modernt ord för kretslopp helt enkelt (Naturskyddsföreningen).

cirkularekonomi.png

Linjär ekonomi är det sätt vi agerat på sedan industrialismens början. Innan dess var vår ekonomi i det närmaste 100% cirkulär. Industrialismen intåg innebar att vi kunde producera mer, fortare till ett lägre pris. Nya innovationer skapade nya produkter och den globala befolkningens ökningen tog fart.

Ett begrepp som myntats är ”Den ekologiska skuldens dag”, på engelska ”Earth Overshoot Day”. För att kunna försörja alla jordens invånare ekologiskt hållbart, räknas ett datum fram. Det datum när vi förbrukat innevarande års resurstilldelning. Inträffar datum före innevarande års utgång, är förbrukningen ekologiskt ohållbar. Inträffar den först nästföljande år lever vi ekologiskt hållbart. Det ska medges att modellen kan kritiseras men visualiserar problematiken väl.

linjarekonomi.png

Vad kan jag som företagare och privatperson göra?

Egentligen är det frågan om att göra det vi redan gör idag, fast klokare. Ett bra sätt är att informera sig, i slutet av denna artikel följer lite lästips. En bra början är alltid att få en bättre överblick över alla olika märkningar. Att sätta in sig i miljötrappan lika så. Dock för att ställa om till en Cirkulär Ekonomi måste vi lära oss att alltid ställa några frågor innan beslut fattas.

Frågeruta

 • Är den här varan verkligen nödvändig?
 • Finns det bättre och hållbarare alternativ?
 • Är det bästa kvalitet för lång livslängd/livscykel?
 • Kan produkten repareras?
 • Är design och materialval för en vara eller produkt verkligen hållbar designen?
 • Är restaurangens meny hållbar?

Avfallstrappan

EU har beslutat om en så kallad avfallshierarki, eller avfallstrappa, som även styr hur avfallet tas omhand i Sverige. Högst upp i hierarkin kommer att förhindra att avfall överhuvudtaget uppstår, så kallad avfallsminimering. Därefter följer återanvändning. Det avfall som av olika skäl inte går att återanvända skall i möjligaste mån material återvinnas för att åter kunna användas till nya produkter, helst med motsvarande kvalitet. I den mängd som nu återstår ska eventuellt energiinnehåll utvinnas, förbränning för produktion av el och/eller värme. Slutligen återstår deponering. Viktigt är att alla skadliga ämnen tas omhand om innan slutlig deponering.

avfallstrappan.png

Förpackningar, har du tänkt på?

Förpackningar är å ena sidan i många fall absolut nödvändiga, å andra sidan bidrar de med mycket avfall. Det finns ett väldigt enkelt sätt att minska den totala mängden förpackningsmaterial utan att tumma på krav som livsmedelssäkerhet eller emballage för att skydda varan vid transport. Välj en större förpackning som rymmer mer av samma vara. Ett exempel, en kub med storleken 0,1 dm * 0,1 dm * 0,1 dm rymmer 1 liter och har en total yta på 6 dm2. En dubbelt så stor volym, 2 liter kräver en förpackning som har en yta som är 10 dm2. Det går följaktligen åt cirka 16% mindre material för den totala volymen 2 liter istället för två 1 liters förpackningar. Ju större volym, desto större skillnad.

Det omvända gäller transportemballage, vem har inte fått varor hemskickade i en kartong som till volymen är dubbelt så stor varan den innehåller. Här gäller för den som skickar att ha fler storlekar till hand för att optimera.

En ”Clean Loop”

En clean loop skapas när det finns ett system på plats som tar emot en produkt som motsvarar en viss exakt specifikation. Ett väldigt bra exempel är pantsystemet för retur av petflaskor, aluminiumburkar och backar med glasflaskor. Efter fragmentering, färgsortering och rengöring kan materialet återföras in i kretsloppet och användas som högkvalitativt sekundärt råmaterial.

En clean loop används ofta inom tillverkningsindustrin. Vid tillverkning uppstår alltid spill, genom att spillet från olika material hålls helt separerat kan det återföras till dess producent och återföras in i kretsloppet utan nedgradering.

Förbränning och deponering

Är de sämsta alternativen och vi måste anstränga oss för att undvika dessa, helst helt och hållet.

Slutligen

Det enskilt viktigaste och helt avgörande är att minska den totala mängden produkter, varor och relaterade tjänster som vi konsumerar. Detta kan göras genom att köpa varor av högre kvalitet, reparera det som gått sönder, vårda och sköta varorna för att förlänga livscykeln. Går det att hyra eller låna istället för att köpa?

När en produkt verkligen är helt utsliten ska den återvinnas på rätt sätt.

Läs och lyssna tips

Kate Raworth, Doughnut Economics: https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-public/file_attachments/dp-a-safe-and-just-space-for-humanity-130212-en_5.pdf

Naturskyddsföreningen, cirkulär ekonomi: https://www.naturskyddsforeningen.se/cirkular-ekonomi

Avfallstrappan: https://www.sopor.nu/fakta-om-sopor/saa-styrs-avfallet/avfallstrappan/

WWF, lär dig mer: https://www.wwf.se/vart-arbete/

Eat Lancet rapporten: https://duckduckgo.com/?t=ffab&q=eat+lancet+rapporten&ia=web

Företagarna Öresund och Miljöbron: https://www.foretagarna.se/nyheter/syd/2021/januari/miljobron---rapporten-ar-klar/

SYSAV, inspiration: https://www.sysav.se/Privat/inspiration/

Avfallet – en riktigt sopig podd, finns där du brukar lyssna på poddar.

 

Fler nyheter från Företagarna