För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Samtal med Sveriges Näringsminister Ibrahim Baylan

Publicerad 22 maj 2019
Den 22 maj träffade vi Sveriges Näringsminister, Ibrahim Baylan i Solnas stadshus tillsammans med NyföretagarCentrum. Vi lyfte hur viktiga småföretag är för Sveriges ekonomi men att krångliga regler ibland sätter käppar i hjulet för oss. Därför fick även två av våra medlemmar chansen att ställa sina frågor till vår Näringsminister.
Fotograf: Monika Ljungcrantz Stoltz

Näringsministern Ibrahim Baylan fick ta del av statistik från Företagarnas rapport Välfärdsskaparna, där det framgår att Sveriges små företag står för 29% av de kommunala inkomstskatteintäkterna, vilket innebär att småföretagen med dess anställda står för de största skatteintäkterna på kommunal nivå. I 208 av 290 landets kommuner så är småföretagen de största skattebetalarna.

Med anledning av detta lyfte Företagarna Solnas ordförande, Sara Skullered, det faktum att man även fortsättningsvis måste arbeta för att ge människor goda möjligheter att starta och driva företag. Småföretagare skapar 4 av 5 jobb och är viktiga möjliggörare för den svenska välfärden.

Solna har vunnit priset om Sveriges bästa företagsklimat 11 år i rad. Detta avspeglas för oss som driver företag i Solna. Men samtidigt så påverkas småföretagen av utvecklingen i kommunen. Nya bostadsområden växer fram, ibland i områden där en mängd småföretag tidigare fanns etablerade. Hur ska företag prioriteras då industrimark omvandlas till bostadsområden? Detta är även en fråga som Företagarna Solna kommer att lyfta vid en diskussion den 12 juni.

Utöver detta ställdes även mer konkreta frågor till Ibrahim Baylan, som bland annat berörde komplexiteten och svårigheterna att hålla koll på EU-regler samt komplexiteten och problematiken med momshantering inom EU. Sverige har haft en historik av att överimplementera EU-lagstiftning, så kallad gold plating, vilket ofta ger ökade kostnader och därmed snedvriden konkurrens för små företag. En bra och viktig åtgärd vore att anpassa lagstiftning och regler så att de även fungerar för små företag.

Ta del av hela klippet här nedan!

 

Fotograf: Monika Ljungcrantz Stoltz. Besök gärna hennes hemsida, ljungcrantzstoltz.com.

Fler nyheter från Företagarna