headphones newspaper video-player

Samtal med Sveriges Näringsminister Ibrahim Baylan

Den 22 maj träffade vi Sveriges Näringsminister, Ibrahim Baylan i Solnas stadshus tillsammans med NyföretagarCentrum. Vi lyfte hur viktiga småföretag är för Sveriges ekonomi men att krångliga regler ibland sätter käppar i hjulet för oss. Därför fick även två av våra medlemmar chansen att ställa sina frågor till vår Näringsminister.
Publicerad 22 maj 2019
Fotograf: Monika Ljungcrantz Stoltz

Näringsministern Ibrahim Baylan fick ta del av statistik från Företagarnas rapport Välfärdsskaparna, där det framgår att Sveriges små företag står för 29% av de kommunala inkomstskatteintäkterna, vilket innebär att småföretagen med dess anställda står för de största skatteintäkterna på kommunal nivå. I 208 av 290 landets kommuner så är småföretagen de största skattebetalarna.

Med anledning av detta lyfte Företagarna Solnas ordförande, Sara Skullered, det faktum att man även fortsättningsvis måste arbeta för att ge människor goda möjligheter att starta och driva företag. Småföretagare skapar 4 av 5 jobb och är viktiga möjliggörare för den svenska välfärden.

Solna har vunnit priset om Sveriges bästa företagsklimat 11 år i rad. Detta avspeglas för oss som driver företag i Solna. Men samtidigt så påverkas småföretagen av utvecklingen i kommunen. Nya bostadsområden växer fram, ibland i områden där en mängd småföretag tidigare fanns etablerade. Hur ska företag prioriteras då industrimark omvandlas till bostadsområden? Detta är även en fråga som Företagarna Solna kommer att lyfta vid en diskussion den 12 juni.

Utöver detta ställdes även mer konkreta frågor till Ibrahim Baylan, som bland annat berörde komplexiteten och svårigheterna att hålla koll på EU-regler samt komplexiteten och problematiken med momshantering inom EU. Sverige har haft en historik av att överimplementera EU-lagstiftning, så kallad gold plating, vilket ofta ger ökade kostnader och därmed snedvriden konkurrens för små företag. En bra och viktig åtgärd vore att anpassa lagstiftning och regler så att de även fungerar för små företag.

Ta del av hela klippet här nedan!

 

Fotograf: Monika Ljungcrantz Stoltz. Besök gärna hennes hemsida, ljungcrantzstoltz.com.

Fler nyheter från Företagarna

Äntligen goda nyheter

På torsdagsmorgonen gästade Företagarnas vd Günther Mårder TV 4:s Nyhetsmorgon för att prata om årets Småföretagsbarometer.

Unik inblick i kommunernas inköp

Företagarna presenterar nu omfattande data över kommunala inköp som gör det möjligt att se i vilken omfattning kommunala inköp görs från lokala företag samt småföretag.

”Strandskyddet är skevt”

Obalanserna i strandskyddet borde rättas till så att regelverket inte hindrar utveckling, menar ägaren av strandkrogen SuderSannas på Fårö.

Stoppa nedmonteringen av posttjänsterna

För att kunna bedriva företag i hela landet krävs fungerande infrastruktur i form av bl a postservice. Nermonteringen försvårar för företagande, visar Företagarnas nya rapport.

Mer från hela Sverige


Coronakrisen


Krönikor