För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Rensa bort regelkrånglet på EU:s inre marknad

Publicerad 31 maj 2024
Den inre marknaden är bra, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Det var medskicket från en panel av småföretagare som deltog i ett seminarium i riksdagen på onsdagen.

Mer än sextio procent av Sveriges varuhandel sker på EU:s inre marknad och drygt hälften av tjänsteexporten går till andra EU-länder. Ju mindre friktion som finns i den handeln, desto större möjligheter får företagen att hitta nya kunder och dra nytta av skalfördelar på den 450 miljoner personer stora konsumentmarknaden. Eftersom nästan alla företag i EU är små och medelstora (99,8–99,9 procent), är det vardagen de möter som ytterst avgör Europas ekonomiska framgång.

− Tillväxt kommer av små beslut som fattas hela tiden, sade Företagarnas chefsekonom Johan Grip på ett seminarium i riksdagen under onsdagen.

Småföretagens perspektiv

Det var Elisabeth Thand Ringqvist (C) och Anna af Sillén (M) i näringsutskottet som i samarbete med Företagarna och Amazon bjudit in panelen småföretagare, EU-minister Jessika Roswall (M) och gäster till ett seminarium i riksdagen för att diskutera hur EU:s inre marknad kan förbättras för de små företagen.

− Sex av tio företag som säljer på Amazon är små och medelstora och vi försöker stärka deras röster och peka på problem som finns på strukturell nivå, sade Amazons samhällspolitiska chef för Norden, Helena Hånell McKelvey.

Fokus på tillväxt och konkurrenskraft

EU-ministern betonade att det svenska EU-ordförandeskapet i fjol varit pådrivande i att lyfta frågor om tillväxt och konkurrenskraft, efter att EU under många år varit fullt upptagen med att hantera kriser på kriser: eurokrisen, finanskrisen, migrationskrisen, coronakrisen och Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.

− Jag är himla nöjd med att de här frågorna står högt på EU:s agenda igen, sade Jessika Roswall.

Det rör som sagt på sig. I fjol fick den förre italienska premiärministern Enrico Letta i uppdrag av EU:s medlemsländer att skriva en rapport om hur den inre marknaden kan förbättras. Den presenterades i april och har höjt temperaturen i debatten. Dessutom kommer snart en annan tidigare italiensk premiärminister, Mario Draghi, med en rapport om unionens konkurrenskraft. Den väntas i juni. Båda rapporterna kan ses som viktiga inspel i EU:s strategiska planering och prioriteringar för den nya EU-kommission som ska tillsättas efter Europaparlamentsvalet och börja arbeta i höst.

Mindre regelkrångel högt på önskelistan

Vad anser då företagare själva behöver göras? Johan Grip presenterade resultatet av en enkätstudie som Företagarna gjort under maj för att ta reda på vilka förslag i Letta-rapporten som företagare anser är viktigast. Av svaren framgår att företagen tycker att de tre viktigaste förslagen är minskade administrativa krav på små och medelstora företag, förenklad momshantering för företag vid handel inom EU:s inre marknad (one-stop shop) och inrättande av nationella inre marknadskontor dit företag kan vända sig för att få vägledning om vilka regler som gäller för handel på den inre marknaden. Panelen med småföretagare under seminariet höll med.

Regelförbättringar högst upp på företagens önskelista inför EU:s nästa mandatperiod (pdf)

Maria Paulsson Rönnbäck från företaget Astrid Wild som gör outdoor-kläder för kvinnliga former pekade på att det är svårt att få reda på exakt vilka krav man måste uppfylla om man börjar sälja i ett annat EU-land. Måste man till exempel ha tvättlappar med text på tyska?

Pierre Magnusson från Nicks som tillverkar hälsosamma protein bars, chokladprodukter och glass pekade på att momsregistrering i andra EU-länder är allt annat än enkelt och att inte ens momsexperter alltid vet hur man ska kunna vara säker på att man gör rätt.

Carl Norinder från Kang som tillverkar skidstavar i hållbara material sade att man som företag är rädd att göra fel eftersom man straffas direkt av myndigheterna om man råkar tolka eller tillämpa regler fel.

En sak som panelen var överens om var att Storbritanniens utträde ur EU tydlig visat på den inre marknadens fördelar. De vittnade om att den brittiska marknaden blivit så till den grad krånglig och svårarbetad efter brexit att den avskräcker.

Hur mår egentligen Europas ekonomi? 

EU-minister Jessika Roswall menade att erfarenheterna och önskemålen från företagen visar att EU inte kan leva på gamla meriter. Något som även Företagarna menar är viktigt att poängerna.

För det finns en bister bakgrund till att de övergripande ekonomiska frågorna i EU allt oftare förs på tal. Unionens andel av den globala bruttonationalprodukten har trendmässigt avtagit och fokus har flyttats till Stillahavsregionen. Även USA har påverkats, men EU:s relativa vikt i världsekonomin har minskat betydligt mer påtagligt. Det finns bedömare som räknar med att EU:s andel av världsekonomin kommer fortsätta att minska till att utgöra mindre än tio procent till år 2050.

− Ska svenska och europeiska företag kunna stå sig i den globala konkurrensen måste vi se till att våra företag inte missgynnas, sade Johan Grip.

inremarknad.jpg

Pierre Magnusson, Ecommerce Manager Nicks; Maria Paulsson Rönnbäck, medgrundare och CMO Astrid Wild; Johan Grip, chefsekonom Företagarna; riksdagsledamot Anna af Sillén (M); EU-minister Jessika Roswall (M); riksdagsledamot Elisabeth Thand Ringqvist (C); Helena Hånell McKelvey, samhällspolitisk chef Amazon Norden och Carl Norinder, vd och medgrundare Kang. 

Fler nyheter från Företagarna