För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

Lalandia avbryter Motala-planerna

Publicerad 23 jan 2024
Mängden överklaganden, domar och beslut som kantat planerna på att etablera Lalandia i Motala blev till slut för mycket för det danska företaget som nu dragit sig ur.
Foto: Henrik A. Jonsson/Shutterstock.com.

På måndagen meddelade det danska företaget Parken Sport & Entertainment som äger tre Lalandia-semesteranläggningar i Danmark att de säger upp de villkorade köpeavtalen med Motala kommun. Det blir med andra ord ingen etablering av Lalandia i Varamon invid Vättern. Något som kommunen började planera för redan 2016. Då tecknade Motala kommun, näringslivsbolaget Tillväxt Motala och Lalandia A/S en gemensam avsiktsförklaring om att undersöka möjligheten att etablera ett stort vattenland, ett sport- och upplevelsecenter och en semesterhusanläggning. Näringslivsbolaget och Motala kommun hade då arbetat i flera år med att möjliggöra en stor etablering i Motala.

− Det känns tungt att allt är tillbaka på ruta ett igen efter alla dessa år, säger Christina Gyberg som är ordförande i Företagarna Motala & Vadstena.

Tålamodet tog slut

Lalandias ägare skriver i ett pressmeddelande att de tidigare antagna lokalplanerna ännu inte vunnit laga kraft och att företaget drar sig ur som en konsekvens av den fortsatta osäkerheten om projektet kan slutföras: ”Det är inte uteslutet att Lalandia vid ett senare tillfälle kan återuppta arbetet med att etablera ett semestercenter i Sverige, men tills vidare stoppas arbetet med en etablering i Motala.”

Lalandias vd Jan Harrit säger i en intervju med MVT Motala Vadstena Tidning att företaget haft en öppen och fin dialog med Motala. Men det är talande att kommunen fick reda på nyheten via pressmeddelandet från Parken Sport & Entertainment.

− Det är fullt förståeligt att ägarna bakom Lalandia säger upp avtalet med kommunen eftersom det har gått så lång tid och det fortfarande inte går att förutspå vad som ska hända, trots att det råder politisk enighet i kommunen om att det vore en bra satsning, säger Christina Gyberg.

Planering och överklaganden

2017 fattade kommunstyrelsen beslut om att i markanvisningsavtalet ge Lalandia ensamrätt och möjlighet att pröva sitt semesterkoncept i detaljplan. Arbetet med att ta fram detaljplanerna för de olika delarna pågick under hela 2018 och i december samma år antogs de i kommunfullmäktige.

Samtliga fem detaljplaner som omfattar 282 500 kvadratmeter mark överklagades. Sedan dess har processer pågått och turerna har varit många. Så sent som i maj i fjol meddelade Mark- och miljööverdomstolen att kommunfullmäktiges beslut gällande en av detaljplanerna upphävs för att kommunen inte kan visa att exploateringen inte försvårar för fladdermössens liv och fortplantning i området.

Fladdermöss i vägen för Motalas jättesatsning

Orimliga konsekvenser

Företagarna I Motala & Vadstena är kritiska till att miljöprövningarna tagit så lång tid.

− Det är ett systemfel när det tar så fruktansvärt lång tid att handlägga sådana här ärenden. Det är helt orimligt att alla ska sitta och vänta och sväva i ovisshet när följden kan bli som vi nu sett, att utvecklingen och tillväxten stoppas, säger Christina Gyberg. Det måste ske en förändring av detta om vi ska ha möjlighet att klara oss i konkurrensen.

Enligt en rapport gjord av HUI Research skulle Lalandia-etableringen bland annat ha kunnat leda till 340 nya arbetstillfällen i Motala och 320 000 nya besökare till kommunen.

− Många har sett fram emot etableringen mot bakgrund av alla dynamiska och positiva effekter den hade fört med sig. Inte bara i Motala utan även regionalt och nationellt. Beskedet från Lalandia är oerhört sorgligt med tanke på alla arbetstillfällen, besökare, utvecklingsmöjligheter för befintliga företag samt följdetableringar som går förlorade. Men nu finns bara en sak att göra, titta framåt och hoppas på presumtiva etableringar och entreprenörer så att det arbete som Motala kommun hittills har lagt ner på det unika området kommer till nytta, säger Christina Gyberg.

Fler nyheter från Företagarna