För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på ikonen nere till höger.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Nyheter

GARANT Småföretag kan ge ersättning vid dataintrång

Publicerad 30 jan 2024
Var tredje företagare oroar sig för att deras företag ska bli utsatt för it-relaterade brott.

Det har gått över en vecka sedan ett av Tietoevrys datacenter i Sverige drabbades av en allvarlig ransomware-attack som gått ut över en stor mängd kunder, både företag, kommuner, regioner och statliga myndigheter. Exakt hur många som upplevt mer eller mindre allvarliga problem är inte känt, men samhällspåverkan är betydande. Den har märkts i allt från utskrivningar av patienter inom sjukvården till köp av biobiljetter på Filmstaden.

Tidsödande återställning efter ransomware-attacken

I en kommentar på måndagen meddelar Tietoevry att ett omfattande team av experter och tekniker alltjämt arbetar dygnet runt med att återställa de kundspecifika systemen och att stabila framsteg gjorts under de senaste dagarna.

Som småföretagare kan det kännas omöjligt att veta vad man ska göra för att inte utsättas för cyberbrott när inte ens it-jättar kan freda sig. I Företagarnas rapport Är det i-säkert? svarar nästan var tredje företagare att de oroar sig för att deras företag ska bli utsatt för it-relaterade brott.

Är det it-säkert?

Småföretagare oroade av it-brott

Oron är befogad. Rapporten visar att över tre fjärdedelar av de svarande blivit utsatta för någon form av it-relaterad brottslighet vid minst ett tillfälle under det senaste året (2022). Samtidigt svarar hela 83 procent av de tillfrågade i rapporten att det saknas en plan för incidenthantering på deras företag. Ransomware-attacken mot Tietoevrys datacenter på natten den 19 och 20 januari är en påminnelse om att det är väl investerad tid att ha rutiner och processer på plats om it-miljön slutar att fungera.

Försäkra företaget mot dataintrång

Läs mer om GARANT Småföretag

Två andra saker alla företagare kan göra för att minska riskerna för att bli utsatta för cyberbrott eller för att se till att konsekvenserna inte blir övermäktiga är att jobba förebyggande med it-säkerhet och se till att ha en bra företagsförsäkring.

Inom ramarna för företagsförsäkringen GARANT Småföretag finns ett databrottsdel. Den omfattar kostnader för återställande av programvara eller data som skadats eller förlorats vid ett dataintrång. Försäkringen kan även lämna ersättning vid driftavbrott, med andra ord om företaget får ett avbrott och inte kan bedriva sin verksamhet på samma sätt som tidigare på grund av att programvara eller data skadats eller förlorats vid ett dataintrång. Ersättning lämnas för förlust av försäkringsmässigt täckningsbidrag, det vill säga företagets fasta kostnader och vinst.

Fler nyheter från Företagarna